Ампаро № 2 2023

Ампаро № 2 2023

РОЗДІЛ І. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Міхайліна Т. В., Гоцуляк Ю. В.
ТІНЬОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ В АСПЕКТІ ЕТНОНАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ

РОЗДІЛ ІІ. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Божко М. В.
ЕВОЛЮЦІЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНСТИТУТУ ТРЕТІХ ОСІБ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

РОЗДІЛ ІІІ. ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Антонюк У. В., Антонюк Л. В.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ХІМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ: МЕДИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ

РОЗДІЛ IV. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Гунько К. О., Тінін Д. Г.
ВРЕГУЛЮВАННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО В УМОВАХ ТИМЧАСОВОЇ ОКУПАЦІЇ (ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ)

Курінний Є. В.
ПРО НАСЛІДКИ РЕАЛІЗАЦІЇ РІШЕННЯ ПРО БОЙКОТ УКРАЇНОЮ ЗМАГАНЬ ЗА УЧАСТІ СПОРТСМЕНІВ З РОСІЇ ТА БІЛОРУСІ

Мироненко-Шульган О. М.
ПРО ПОДАТКОВУ ПОЛІТИКУ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ВСТУПУ В ЄС ТА ДІЇ ПРОГРАМИ ПІДТРИМКИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Уткіна М. С.
СУБ’ЄКТИ ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В НАЦІОНАЛЬНІЙ СИСТЕМІ

Федотов О. П., Назарко А. А.
ПРАВОВІ СКЛАДНОЩІ ЩОДО НАДАННЯ ПАПЕРОВИХ ДОКУМЕНТІВ ПРИ ЕЛЕКТРОННОМУ МИТНОМУ ОФОРМЛЕННІ ТОВАРІВ В УКРАЇНІ

Шовкун Ю. І.
ВИДИ КОНТРОЛЮ ЗА ДОТРИМАННЯМ ПУБЛІЧНИМИ СЛУЖБОВЦЯМИ ВСТАНОВЛЕНИХ ДЛЯ НИХ ПРАВОВИХ ОБМЕЖЕНЬ

РОЗДІЛ V. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Дудоров О. О., Каменський Д. В.
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ПРАВОВОЇ ПРОТИДІЇ НЕЗАКОННОМУ РИБАЛЬСТВУ

РОЗДІЛ VІ. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Тищенко О. І.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗМІНИ ПОРЯДКУ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ ПРИ ВИЯВЛЕННІ ПСИХІЧНОГО РОЗЛАДУ В ОБВИНУВАЧЕНОГО

Федчак І. А.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ СУТНОСТІ ТА ЗМІСТУ МОДЕЛІ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ОРІЄНТОВАНОЇ НА ПЕВНУ ПРОБЛЕМАТИКУ (PROBLEM-ORIENTED POLICING)

РОЗДІЛ VIІ. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Grabchak G. V.
PERSPECTIVES OF AMICI CURIAE IN ICSID ARBITRATION

Качурінер В. Л.
МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ТА ЕКОНОМІЧНІ САНКЦІЇ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ