Склад редакційної колегії:

Коломоєць Т.О., доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, заслужений юрист України, декан юридичного факультету, Запорізький національний університет –головний редактор;

Колпаков В.К., доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри адміністративного та господарського права, Запорізький національний університет – заступник головного редактора;

 

Члени редакційної колегії:

Кушнір С.М., доктор юридичних наук, професор, професор кафедри конституційного та трудового права,проректор з адміністративно-господарської роботи, Запорізький національний університет;

Бондар О.Г., доктор юридичних наук, професор, професор кафедри цивільного права, перший проректор, Запорізький національний університет;

Федчишин Д.В., кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри цивільного права, Запорізький національний університет;

Верлос Н.В., кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри конституційного та трудового права, Запорізький національний університет;

Віхляєв М.Ю., доктор юридичних наук, доцент, заступник директора, Видавничий дім «Гельветика»;

Стеценко С.Г., доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, суддя, Верховний Суд;

Шарая А.А., доктор юридичних наук, доцент кафедри адміністративного та господарського права, Запорізький національний університет;

Діхтієвський П.В., доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

Болокан І.В., доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри цивільного права, Запорізький національний університет;

Галіцина Н.В., доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри конституційного та трудового права, Запорізький національний університет;

Курінний Є.В., доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного та господарського права, Запорізький національний університет;

Дудоров О.С., доктор юридичних наук, професор, завідувач лабораторії, Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка;

 

Зарубіжні члени редакційної колегії:

Дугенець О.С., доктор юридичних наук, професор, головний радник апарату Ради Безпеки Російської Федерації, Заслужений юрист Російської Федерації (Російська Федерація);

Ібрагімов С.І., доктор юридичних наук, професор, завідуючий відділом державного права, Інститут філософії, політології і права АН Республіки Таджикистан (Республіка Таджикистан);

Биргеу М.М., доктор юридичних наук, професор, Державний університет фізичного виховання і спорту (Республіка Молдова);

Сильченко М.В., доктор юридичних наук, професор, професор кафедри теорії та історії держави і права, Білоруський державний університет (Республіка Білорусь);

Шкаплеров Ю.П., кандидат юридичних наук, доцент, полковник міліції, перший заступник начальника інституту, Могилевський інститут Міністерства внутрішніх справ Республіки Білорусь (Республіка Білорусь);

Уільям Дж.У., доктор юридичних наук, прокурор Офісу прокуратури штату Південна Кароліна, Південна Кароліна (США).