№ 3 2017

Друк

Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки № 3 2017

РОЗДІЛ I. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

ЖАРОВСЬКА І.М., ДЯКОВИЧ О.В. ПРАВОВА ГЛОБАЛІСТИКА: ДО ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМИ

ГАНЗЕНКО О.О. ПРАВОВІ ЗАСОБИ ВИРІШЕННЯ СУСПІЛЬНИХ КОНФЛІКТІВ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

СЕРЕДА А.М. ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ СУДОВОЇ ВЛАДИ В ДОБУ ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ (1917-1918 РР.)

РОЗДІЛ ІІ. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

ПЕЛЕХ І.В., ЗОЗУЛЬ Т.В. ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗДІЙСНЕННЯ ЖУРНАЛІСТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

РОЗДІЛ ІІІ. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

ГУЙВАН П.Д. ПРАВОВА ВИЗНАЧЕНІСТЬ ТА ЇЇ ТЕМПОРАЛЬНІ ПРОЯВИ В ПРИВАТНОМУ ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ПРАВІ

ЗАДОРОЖНИЙ О.В. МЕТА ЯК КОНСТИТУТИВНА ОЗНАКА ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА

КЛЕМЕНТЬЄВА Т.М. ЮРИДИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СПАДКОВОГО ДОГОВОРУ В УКРАЇНІ ТА СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ СПАДКОВОГО ДОГОВОРУ

МЕЛЬНИК І.А. ЧИ ЗАБЕЗПЕЧЕНІ ПРАВА СПОЖИВАЧІВ ІЗ ВВЕДЕННЯМ У ДІЮ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗАКОНУ «ПРО СПОЖИВЧЕ КРЕДИТУВАННЯ»?

РОЗДІЛ ІV. АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

КОЛОМОЄЦЬ Т.О. ПАТРОНАТНА СЛУЖБА ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ: ДЕЯКІ ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ

ПИРОЖКОВА Ю.В. ПРАВОЗАБЕЗПЕЧУВАЛЬНИЙ СКЛАДНИК ПРОЦЕДУРНОЇ ФУНКЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА: ПОШУК БАЗОВОГО КРИТЕРІЮ ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ

КОВАЛЬЧУК А. Ю. ДЕЯКІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

КОСТЕНКО О.М. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС СУБ’ЄКТІВ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ В УКРАЇНІ

КРИКАВСЬКА І.В. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

ЛІСОГОР Ю.Б. АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ

РОЗДІЛ V. ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

ФЕДЧИШИН Д.В. ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗДІЙСНЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ПРАВ В УКРАЇНІ

РОЗДІЛ VІ. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

ВОЗНЯКОВСЬКА К.А. ЩОДО ПОНЯТТЯ НЕСПРОМОЖНОСТІ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ

РОЗДІЛ VІІ. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА КРИМІНОЛОГІЇ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

ОРЛОВСЬКИЙ Б.М. ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ КАТЕГОРІЙ ІНСТИТУТУ НЕОБХІДНОЇ ОБОРОНИ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА ПРО АВТОРІВ

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ У “ВІСНИК ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ” (СЕРІЯ „ЮРИДИЧНІ НАУКИ”)