Дорогі друзі, ми раді Вас вітати на офіційному сайті журналу 

«Ампаро»!

Запрошуємо усіх до знайомства та співпраці!


0Журнал «Ампаро» – фаховий друкований журнал, заснований у 2009 році юридичним факультетом Запорізького національного університету. Видання входить до Переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

На підставі Наказу Міністерства освіти і науки України № 409 від 17.03.2020 р. (Додаток 1) журнал внесений до переліку фахових видань категорії "Б" у галузі юридичних наук (081 "Право", 262 "Правоохоронна діяльність", 293 "Міжнародне право").

До 25 березня 2021 р. журнал виходив під назвою «Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки».
У зв'язку зі зміною назви журналу було внесено відповідні зміни до Переліку наукових фахових видань України на підставі Наказу Міністерства освіти і науки України № 735 від 29.06.2021 р. (додаток 3).

Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща).

У журналі висвітлюються актуальні питання сучасної правової системи України, проблем розвитку юридичної науки та освіти України. Журнал інформує також про події наукового життя та юридичну освіту в Україні; подає рецензії наукових праць та підручників з юридичної тематики. Матеріали, що надходять для публікації в журналі, рецензуються членами редакційної колегії, розглядаються та рекомендуються до друку вченою радою Запорізького національного університету.

До складу редколегії журналу входять провідні українські та іноземні фахівці. Видання співпрацює з ВНЗ України та зарубіжжя, органами державної влади та місцевого самоврядування. Така співпраця передбачає розміщення інформаційних матеріалів, публікування наукових статей, проведення на базі видання круглих столів. У виданні публікуються науково-теоретичні та практичні матеріали з актуальних загальнотеоретичних та галузевих юридичних питань, а також пропозиції щодо удосконалення законодавства країни. Запрошуємо всіх бажаючих до співробітництва з нашим виданням та пропонуємо Вам опублікувати Ваші статті. Це видання розраховане не тільки для науковців, а й для практиків, які черпають із нього чимало корисного для своєї діяльності.

 

З повагою,

головний редактор журналу,

доктор юридичних наук, професор,

заслужений юрист України,

член-кореспондент Національної академії правових наук України

Коломоєць Тетяна Олександрівна


 

Про журнал

Засновник виданняЗапорізький національний університет

Рік заснування видання: 2009 рік.

Свідоцтво про державну реєстрацію видання:  КВ № 24762-14702 Р від 25 березня 2021 р.

ISSN: ISSN (Print) 2786-5649 ISSN (Online) 2786-5657 

Фахова реєстрація видання: Постанова Президії ВАК України № 1-05/1 від 10 лютого 2010 року; Наказ Міністерста освіти та науки України № 409 від 17.03.2020 р. (Додаток 1). 

Галузь науки: юридичні науки.

Періодичність видання: 4 рази на рік.

Мова видання: українська, німецька, англійська.

Головний редактор: Коломоєць Т.О., доктор юридичних наук, професор.

Заступник головного редактора: Колпаков В.К., доктор юридичних наук, професор.