Склад редакційної колегії:

Коломоєць Т.О., доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, заслужений юрист України, декан юридичного факультету, Запорізький національний університет –головний редактор;

Колпаков В.К., доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри адміністративного та господарського права, Запорізький національний університет – заступник головного редактора;

 

Члени редакційної колегії:

Кушнір С.М., доктор юридичних наук, професор, професор кафедри конституційного та трудового права, проректор з навчально-виробничої роботи та матеріально-технічного забезпечення, Запорізький національний університет;

Бондар О.Г., доктор юридичних наук, професор, професор кафедри цивільного права, перший проректор, Запорізький національний університет;

Федчишин Д.В., доктор юридичних наук, старший викладач кафедри цивільного права, Запорізький національний університет;

Верлос Н.В., доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри конституційного та трудового права, Запорізький національний університет;

Віхляєв М.Ю., доктор юридичних наук, професор, заступник директора, Видавничий дім «Гельветика»;

Стеценко С.Г., доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, суддя, Верховний Суд;

Шарая А.А., доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри адміністративного та господарського права, Запорізький національний університет;

Діхтієвський П.В., доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри адміністративного права і процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

Болокан І.В., доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри цивільного права, Запорізький національний університет;

Галіцина Н.В., доктор юридичних наук, професор, професор кафедри конституційного та трудового права, Запорізький національний університет;

Курінний Є.В., доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного та господарського права, Запорізький національний університет;

Дудоров О.С., доктор юридичних наук, професор, професор кафедри кримінально-правової політики та кримінального права, Інститут права Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

 

Зарубіжні члени редакційної колегії:

Ібрагімов С.І., доктор юридичних наук, професор, завідуючий відділом державного права, Інститут філософії, політології і права АН Республіки Таджикистан (Республіка Таджикистан);

Биргеу М.М., доктор юридичних наук, професор, Державний університет фізичного виховання і спорту (Республіка Молдова);

Уільям Дж.У., доктор юридичних наук, прокурор Офісу прокуратури штату Південна Кароліна, Південна Кароліна (США);

Бринза С., професор, доктор хабіліт., декан юридичного факультету, Молдавський державний університет (Республіка Молдова);

Ботнару С., доктор юридичних наук, доцент, заступник декана юридичного факультету, Молдавський державний університет (Республіка Молдова);

Доктор Ханна Боуз, LLB, MSc, PhD, FHEA, заступник декана з наукової роботи юридичного факультету, доцент кримінального права, Даремський університет, заступник директора, Центр дослідження насильства та жорстокого поводження (CRiVA) (Велика Британія);

Доктор Брюс Вордхо, PhD, LLB, LLM, професор конкурентного права, заступник декана з інтерналізації юридичного факультету, Даремський університет (Велика Британія);

Доктор Джейн Руні, доцент міжнародного права юридичного факультету, Даремський університет, науковий співробітник, Центр права та політики сталого розвитку (Велика Британія);

Бартоломей Тошек, юрист, доктор політичних наук, професор Інституту політичних наук і безпеки Щецинського університету (Республіка Польща), співробітник Маршалківської адміністрації Західнопоморського воєводства, регіональний координатор мережі RegHub (моніторинг ефективності політики Співтовариства) при Комітеті регіонів Європейського Союзу, виконавчий секретар у структурі Ради субрегіонального співробітництва держав Балтійського моря;

Марцін Павел Ожеховський, доктор габілітований суспільних наук за спеціальністю: політичні науки та управління, професор Щецинського університету (Республіка Польща).