Ампаро № 3 2023

Друк

Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки № 3 2023

РОЗДІЛ І. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Гаврилюк Р. О., Пацурківський П. С.
АНТРОПОСОЦІОКУЛЬТУРНИЙ КОД МЕДІАЦІЇ ЯК АЛЬТЕРНАТИВИ СУДОЧИНСТВУ

РОЗДІЛ ІІ. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Курінний Є. В.
ДЕФІЦИТ ДОБРОЧЕСНОСТІ ЯК ЕКЗИСТЕНЦІЙНА ПРОБЛЕМА УКРАЇНСЬКОЇ БЮРОКРАТІЇ

Ткачова В. С., Баранкова В. В.
ПРОБЛЕМИ АДМІНІСТАРТИВНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ НОТАРІАТУ

Чернецька О. А.
СУЧАСНИЙ СТАН АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ЩОДО КАРАНТИНУ ЛЮДЕЙ

Гутник Є. С., Шарая А. А.
КОНСИЛІАЦІЯ ЯК СПОСІБ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРУ

РОЗДІЛ IІІ. СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Романова В. А., Баранкова В. В.
ЦИФРОВІЗАЦІЯ РОБОТИ СУДІВ: ОСНОВНІ НАПРЯМИ ТА МОЖЛИВОСТІ

Ампаро № 2 2023

Друк

Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки № 2 2023

РОЗДІЛ І. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Міхайліна Т. В., Гоцуляк Ю. В.
ТІНЬОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ В АСПЕКТІ ЕТНОНАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ

РОЗДІЛ ІІ. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Божко М. В.
ЕВОЛЮЦІЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНСТИТУТУ ТРЕТІХ ОСІБ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

РОЗДІЛ ІІІ. ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Антонюк У. В., Антонюк Л. В.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ХІМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ: МЕДИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ

РОЗДІЛ IV. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Гунько К. О., Тінін Д. Г.
ВРЕГУЛЮВАННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО В УМОВАХ ТИМЧАСОВОЇ ОКУПАЦІЇ (ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ)

Курінний Є. В.
ПРО НАСЛІДКИ РЕАЛІЗАЦІЇ РІШЕННЯ ПРО БОЙКОТ УКРАЇНОЮ ЗМАГАНЬ ЗА УЧАСТІ СПОРТСМЕНІВ З РОСІЇ ТА БІЛОРУСІ

Мироненко-Шульган О. М.
ПРО ПОДАТКОВУ ПОЛІТИКУ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ВСТУПУ В ЄС ТА ДІЇ ПРОГРАМИ ПІДТРИМКИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Уткіна М. С.
СУБ’ЄКТИ ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В НАЦІОНАЛЬНІЙ СИСТЕМІ

Федотов О. П., Назарко А. А.
ПРАВОВІ СКЛАДНОЩІ ЩОДО НАДАННЯ ПАПЕРОВИХ ДОКУМЕНТІВ ПРИ ЕЛЕКТРОННОМУ МИТНОМУ ОФОРМЛЕННІ ТОВАРІВ В УКРАЇНІ

Шовкун Ю. І.
ВИДИ КОНТРОЛЮ ЗА ДОТРИМАННЯМ ПУБЛІЧНИМИ СЛУЖБОВЦЯМИ ВСТАНОВЛЕНИХ ДЛЯ НИХ ПРАВОВИХ ОБМЕЖЕНЬ

РОЗДІЛ V. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Дудоров О. О., Каменський Д. В.
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ПРАВОВОЇ ПРОТИДІЇ НЕЗАКОННОМУ РИБАЛЬСТВУ

РОЗДІЛ VІ. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Тищенко О. І.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗМІНИ ПОРЯДКУ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ ПРИ ВИЯВЛЕННІ ПСИХІЧНОГО РОЗЛАДУ В ОБВИНУВАЧЕНОГО

Федчак І. А.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ СУТНОСТІ ТА ЗМІСТУ МОДЕЛІ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ОРІЄНТОВАНОЇ НА ПЕВНУ ПРОБЛЕМАТИКУ (PROBLEM-ORIENTED POLICING)

РОЗДІЛ VIІ. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Grabchak G. V.
PERSPECTIVES OF AMICI CURIAE IN ICSID ARBITRATION

Качурінер В. Л.
МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ТА ЕКОНОМІЧНІ САНКЦІЇ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ

Архів номерів 2023

Друк

Ампаро № 1 2023

Ампаро № 2 2023

Ампаро № 3 2023

Ампаро № 1 2023

Друк

Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки № 1 2023

РОЗДІЛ І. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Латковський П. П.
ПРИНЦИПИ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЯК ПОКАЗНИК РІВНЯ УРЕГУЛЬОВАНОСТІ ПОДАТКОВИХ ПРАВОВІДНОСИН

Хлібороб Н. Є.
ТРАНСФОРМАЦІЯ СТАТУСУ УЧАСНИКІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА НА ТЛІ ЦИФРОВІЗАЦІЇ

РОЗДІЛ ІІ. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Довженко Я. М., Dovzhenko Y. M.
РОЗМЕЖУВАННЯ ПОНЯТЬ ПСИХОЛОГІЧНОГО ТА ПСИХІЧНОГО НАСИЛЬСТВА В СФЕРІ СІМЕЙНИХ ВІДНОСИН У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

Дудоров О. О., Мовчан Р. О.
ОЗНАКИ, ЩО ПІДВИЩУЮТЬ ТЯЖКІСТЬ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ НА РЕЧІ, ЗА ПРОЄКТОМ КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ

РОЗДІЛ ІІІ. СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Чувакова Г. М.
ПРАВОРЕАЛІЗАЦІЙНІ АНОМАЛІЇ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

Шишлюк В. Р.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ ДОСУДОВЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА СУДОВИЙ ЗАХИСТ: ОСОБЛИВОСТІ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ

РОЗДІЛ IV. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Харитонов Р. Ф., Крикунова С. О.
ЄВРОПЕЙСЬКА СИСТЕМА ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

РОЗДІЛ V. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ

Федчишин С. А.
ПОСАДИ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ З ВИСОКИМ ТА ПІДВИЩЕНИМ РІВНЕМ КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ: ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

Ампаро № 4 2022

Друк

Ампаро № 4 2022

РОЗДІЛ І. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Розмош В. І.
ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

РОЗДІЛ ІІ. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Барвіненко В. Д.
ПРИНЦИПИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: НОРМАТИВНІ ПОЛОЖЕННЯ (ЧАСТИНА ПЕРША)

Паладієва Я. В.
ПРАКТИКА ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАКРІПЛЕННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ПОЗИТИВНОЇ ДИСКРИМІНАЦІЇ В ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ

РОЗДІЛ ІІІ. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Дубас В. М.
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА КОРУПЦІЙНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ В МІЖНАРОДНИХ АКТАХ, РАТИФІКОВАНИХ УКРАЇНОЮ

Острогляд О. В.
ПЕНАЛІЗАЦІЯ ТА ДЕПЕНАЛІЗАЦІЯ ЯК МЕТОДИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ

РОЗДІЛ ІV. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Смирнов М. І.
ОСНОВНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПИТАННЯ ЮРИСДИКЦІЇ МІЖНАРОДНОГО КРИМІНАЛЬНОГО СУДУ В КОНТЕКСТІ ВІЙСЬКОВОЇ АГРЕСІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ

Цибульський Д. В.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОТИДІЇ ВБИВСТВАМ НА ЗАМОВЛЕННЯ, ВЧИНЕНИМ НА ПОБУТОВОМУ ҐРУНТІ

РОЗДІЛ V. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Харитонов Р. Ф., Грушко М. В.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРАВ ЕКОЛОГІЧНИХ БІЖЕНЦІВ НА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ПРОСТОРІ