Архів номерів 2024

Друк

Ампаро № 1 2024

Ампаро № 3 2023

Друк

Ампаро № 3 2023

РОЗДІЛ І. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Гаврилюк Р. О., Пацурківський П. С.
АНТРОПОСОЦІОКУЛЬТУРНИЙ КОД МЕДІАЦІЇ ЯК АЛЬТЕРНАТИВИ СУДОЧИНСТВУ

РОЗДІЛ ІІ. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Курінний Є. В.
ДЕФІЦИТ ДОБРОЧЕСНОСТІ ЯК ЕКЗИСТЕНЦІЙНА ПРОБЛЕМА УКРАЇНСЬКОЇ БЮРОКРАТІЇ

Ткачова В. С., Баранкова В. В.
ПРОБЛЕМИ АДМІНІСТАРТИВНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ НОТАРІАТУ

Чернецька О. А.
СУЧАСНИЙ СТАН АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ЩОДО КАРАНТИНУ ЛЮДЕЙ

Гутник Є. С., Шарая А. А.
КОНСИЛІАЦІЯ ЯК СПОСІБ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРУ

РОЗДІЛ IІІ. СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Романова В. А., Баранкова В. В.
ЦИФРОВІЗАЦІЯ РОБОТИ СУДІВ: ОСНОВНІ НАПРЯМИ ТА МОЖЛИВОСТІ

Ампаро № 4 2023

Друк

Ампаро № 4 2023

РОЗДІЛ І. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Шпомер А. І., Федоренко Д. В.
СТАДІЇ ПОЗОВНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО СУДОЧИНСТВА

РОЗДІЛ ІІ. ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Ігнатенко І. В., Федчишин Д. В.
ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕФОРМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

РОЗДІЛ ІІІ. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Косенкова А. Г.
ЄВРОПЕЙСЬКІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КОНЦЕПЦІЇ БЕНЕФІЦІАРНОГО ВЛАСНИКА

Куліджанова С. Е., Пашинський В. Й.
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОТИДІЇ ВІЙСЬКОВИМ АДМІНІСТРАТИВНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ

РОЗДІЛ ІV. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Фролова О. Г.
БЕЗПОСЕРЕДНІЙ ОБ’ЄКТ У СКЛАДАХ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА ФАРМАЦЕВТИЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ

РОЗДІЛ V. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Дехтяр Б. С.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ФУНКЦІЙ СЛІДЧОГО СУДДІ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Ампаро № 2 2023

Друк

Ампаро № 2 2023

РОЗДІЛ І. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Міхайліна Т. В., Гоцуляк Ю. В.
ТІНЬОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ В АСПЕКТІ ЕТНОНАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ

РОЗДІЛ ІІ. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Божко М. В.
ЕВОЛЮЦІЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНСТИТУТУ ТРЕТІХ ОСІБ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

РОЗДІЛ ІІІ. ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Антонюк У. В., Антонюк Л. В.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ХІМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ: МЕДИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ

РОЗДІЛ IV. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Гунько К. О., Тінін Д. Г.
ВРЕГУЛЮВАННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО В УМОВАХ ТИМЧАСОВОЇ ОКУПАЦІЇ (ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ)

Курінний Є. В.
ПРО НАСЛІДКИ РЕАЛІЗАЦІЇ РІШЕННЯ ПРО БОЙКОТ УКРАЇНОЮ ЗМАГАНЬ ЗА УЧАСТІ СПОРТСМЕНІВ З РОСІЇ ТА БІЛОРУСІ

Мироненко-Шульган О. М.
ПРО ПОДАТКОВУ ПОЛІТИКУ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ВСТУПУ В ЄС ТА ДІЇ ПРОГРАМИ ПІДТРИМКИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Уткіна М. С.
СУБ’ЄКТИ ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В НАЦІОНАЛЬНІЙ СИСТЕМІ

Федотов О. П., Назарко А. А.
ПРАВОВІ СКЛАДНОЩІ ЩОДО НАДАННЯ ПАПЕРОВИХ ДОКУМЕНТІВ ПРИ ЕЛЕКТРОННОМУ МИТНОМУ ОФОРМЛЕННІ ТОВАРІВ В УКРАЇНІ

Шовкун Ю. І.
ВИДИ КОНТРОЛЮ ЗА ДОТРИМАННЯМ ПУБЛІЧНИМИ СЛУЖБОВЦЯМИ ВСТАНОВЛЕНИХ ДЛЯ НИХ ПРАВОВИХ ОБМЕЖЕНЬ

РОЗДІЛ V. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Дудоров О. О., Каменський Д. В.
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ПРАВОВОЇ ПРОТИДІЇ НЕЗАКОННОМУ РИБАЛЬСТВУ

РОЗДІЛ VІ. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Тищенко О. І.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗМІНИ ПОРЯДКУ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ ПРИ ВИЯВЛЕННІ ПСИХІЧНОГО РОЗЛАДУ В ОБВИНУВАЧЕНОГО

Федчак І. А.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ СУТНОСТІ ТА ЗМІСТУ МОДЕЛІ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ОРІЄНТОВАНОЇ НА ПЕВНУ ПРОБЛЕМАТИКУ (PROBLEM-ORIENTED POLICING)

РОЗДІЛ VIІ. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Grabchak G. V.
PERSPECTIVES OF AMICI CURIAE IN ICSID ARBITRATION

Качурінер В. Л.
МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ТА ЕКОНОМІЧНІ САНКЦІЇ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ