Ампаро № 3 2021

Ампаро № 3 2021

РОЗДІЛ І. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Борисов Є. М.
ПРАВОВА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІЙСЬКОВОГО ФЛОТУ У СТАРОДАВНІ ЧАСИ

РОЗДІЛ ІІ. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

Гуйван П. Д.
ДО ПИТАННЯ СПІВВІДНОШЕННЯ ТРИВАЛОСТІ ЗАХИСТУ ПРАВА ІЗ ПОЗОВНОЮ ДАВНІСТЮ

РОЗДІЛ ІІІ. ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Третьяк А. В.
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ЯК ДЕТЕРМІНАНТА РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ: ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕФОРМИ НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНИ

РОЗДІЛ IV. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Коваленко Н. О.
СУДОВІ Й АЛЬТЕРНАТИВНІ СПОСОБИ ВИРІШЕННЯ ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИХ СПОРІВ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Колпаков В. К., Кушнір С. М., Лученко Д. В.
ОНТОЛОГІЧНІ (ФАКТИЧНІ) ОЗНАКИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОСТУПКУ

Костенко О. В.
ПАРАДИГМИ УПРАВЛІННЯ ІДЕНТИФІКАЦІЙНИМИ ДАНИМИ У СВІТЛІ РОЗВИТКУ ПРИСТРОЇВ ІОТ ТА ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

Мінаєва О. М.
ДО ПИТАННЯ СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ «ПОДАТКОВА АМНІСТІЯ» ТА «ПОДАТКОВИЙ КОМПРОМІС»

РОЗДІЛ V. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Пилипенко Д. О.
ДО ПИТАННЯ СУТНОСТІ ЗАГАЛЬНОПРАВОВИХ ПРИНЦИПІВ У СИСТЕМІ ЗАСАД КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА

РОЗДІЛ VI. СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Круподеря Д. О.
ВТРУЧАННЯ У ПРОФЕСІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ СУДДІ ЯК ЗАГРОЗА ЙОГО НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Русанова І. О.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА ОСІБ НА ДОСТУП ДО ПРАВОСУДДЯ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ