Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки № 2 2021

Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки № 2 2021

РОЗДІЛ І. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Бзова Л. Г.
СПІВВІДНОШЕННЯ ПРИНЦИПУ ОБҐРУНТОВАНОСТІ З ІНШИМИ ПРИНЦИПАМИ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДОЧИНСТВА: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Наливайко Л. Р., Марценюк Л. В.
МІНІМІЗАЦІЯ ЮРИДИЧНИХ РИЗИКІВ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЯК ВАЖЛИВИЙ АСПЕКТ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Федорчук І. І.
ПРАВОВИЙ ЕЛЕМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА НА ЖИТЛО

РОЗДІЛ ІІ. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Єфімова А. О., Ярошевська Т. В.
ОХОРОНА ПРАВА ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Ільків О. В.
ДОГОВІР УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ ЯК ПІДСТАВА ВИНИКНЕННЯ ДОВІРЧОЇ ВЛАСНОСТІ

Міліщук Н. С.
ОСОБЛИВОСТІ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРІВ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ В УСНІЙ ФОРМІ

Фоменко Я. Є.
ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ ГРОШОВОГО ЗОБОВ’ЯЗАННЯ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ

РОЗДІЛ ІІІ. ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Козлов О. С.
ПРИНЦИПИ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

РОЗДІЛ ІV. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Федчун А. М.
ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ПАЦІЄНТІВ У СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

РОЗДІЛ V. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Павленко С. О.
СТАН НАУКОВОГО РОЗРОБЛЕННЯ ПРОБЛЕМ ПРОГНОЗУВАННЯ В ТЕОРІЇ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Плюшкін А. Ю.
ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХОДІВ ІЗ ВИЯВЛЕННЯ ТА РОЗШУКУ МАЙНА, НА ЯКЕ МОЖЕ БУТИ НАКЛАДЕНО АРЕШТ

Севрук В. Г.
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ОПЕРАТИВНИХ ТА ІНШИХ ПІДРОЗДІЛІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ПІД ЧАС ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИНАМ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ ОРГАНІЗОВАНИМИ ГРУПАМИ І ЗЛОЧИННИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ, ЯКІ СФОРМОВАНІ НА ЕТНІЧНІЙ ОСНОВІ