Ампаро № 1 2022

Ампаро № 1 2022

РОЗДІЛ І. ФІНАНСОВЕ ПРАВО

Пацурківський П. С., Гаврилюк Р. О.
ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ: МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ ТА НАЦІОНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТИ

РОЗДІЛ ІІ. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Тюря Ю. І.
ВИЗНАЧЕННЯ ТА ПРАВОВІ ВИМОГИ ДО «ВИСОКОРИЗИКОВАНИХ» ТЕХНОЛОГІЙ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

РОЗДІЛ ІІІ. НАУКОВІ ДОПОВІДІ

Колпаков В. К.
МІСІЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА В ДИСКУРСІ ПОСТМОДЕРНУ: ВІД СУПУТНИКА ДЕРЖАВОГО УПРАВЛІННЯ ДО ПРАВА ЮРИДИЧНИХ СМИСЛІВ (НАУКОВА ДОПОВІДЬ НА ЮРИДИЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 14 ГРУДНЯ 2021 РОКУ)

РОЗДІЛ ІV. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

Ніколенко Л. М., Степанова Т. В.
ОСОБЛИВОСТІ БАНКРУТСТВА ФІЗИЧНИХ ОСІБ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА

РОЗДІЛ V. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

Коломоєць Т. О., Кремова Д. С., Колпаков В. К.
РОЛЬ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА У РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ В АСПЕКТІ СПІВВІДНОШЕННЯ ІЗ СИСТЕМОЮ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА