Ампаро Спецвипуск, присвячений євроінтеграційній тематиці. Том 1 2022

Друк

Ампаро. Спецвипуск, присвячений євроінтеграційній тематиці. Том 1 2022

Авдєєва Г. К.
ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЕКСПЕРТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВОСУДДЯ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Анастасієва В. В.
УДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТИТУТУ ВІДСТОРОНЕННЯ ВІД ПОСАДИ У КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ

Атаманчук Н. І.
ГАРМОНІЗАЦІЯ АКЦИЗНОГО ОПОДАТКУВАННЯ УКРАЇНИ З ПРАВОМ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Батан Ю. Д., Шевченко Ю. О.
ЗАБОРОНА ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ ЯК СКЛАДНИК КОНЦЕПЦІЇ ВОЙОВНИЧОЇ ДЕМОКРАТІЇ: ПРАКТИКА ЄСПЛ ТА УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД

Батанов О. В.
ПАРЛАМЕНТАРИЗМ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА

Бочарова Н. В., Шкабаро В. М.
МІСТА ПРАВ ЛЮДИНИ У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ (ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ НА ШЛЯХУ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ)

Брюховецька М. С.
ЗАХИСТ ПРАВ ДІТЕЙ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОГО СІМЕЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ПІД ЧАС ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Вороніжський Я. В.
ІНСТИТУТ ВИЗНАННЯ НЕОБҐРУНТОВАНИМИ АКТИВІВ У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ВЕКТОРІ УКРАЇНИ

Гаран О. В.
ОБМЕЖЕННЯ ПРАВА ДОСТУПУ ДО СУДУ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПОГЛЯД

Guyvan P. D.
THE RIGHT TO PRIVACY AS A FUNDAMENTAL PRINCIPLE OF THE EUROPEAN COMMUNITY

Дубовой А. С.
ОБОВ’ЯЗОК ДЕРЖАВИ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЄВОСТІ У ПРАКТИЦІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

Дудоров О. О., Задоя К. П.
ПЕРСПЕКТИВИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ЗАБОРОНИ, ПРИСВЯЧЕНОЇ ТОРГІВЛІ ВПЛИВОМ, У КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРАГНЕНЬ УКРАЇНИ

Захарченко О. В.
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ПОПЕРЕДЖЕННЯ ДЕЛІКТІВ У СФЕРІ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ І ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ ЯК ПРЕРОГАТИВА ОХОРОНИ ПРАВ ЛЮДИНИ

Казарян Е. Г.
МІСЦЕ РОЗСЛІДУВАННЯ УМИСНИХ ВБИВСТВ З МОТИВІВ РАСОВОЇ, НАЦІОНАЛЬНОЇ ЧИ РЕЛІГІЙНОЇ НЕТЕРПИМОСТІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Казік Т. В.
ВІЗОВИЙ КОДЕКС ЯК БАЗИС ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ ВІЗОВОГО РЕЖИМУ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ: ОЦІНКА СТАНУ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ У НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ

Каменський Д. В.
САНКЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ЯК ДІЄВИЙ ІНСТРУМЕНТ ПІДТРИМКИ УКРАЇНИ: ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Кармаза О. О.
ДИСТАНЦІЙНИЙ РЕЖИМ СУДОВИХ ЗАСІДАНЬ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ЯК ГАРАНТІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Качурінер В. Л.
ПРАВОВІ ІНСТРУМЕНТИ ТА ПРИНЦИПИ ПОЛІТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ У СФЕРІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

Клубань М. В.
ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

Ковтун В. І., Ковтун М. С.
ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ЮСТИЦІЇ В АСПЕКТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Колодяжний М. Г.
МІФИ У СФЕРІ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ В УКРАЇНІ КРІЗЬ ПРИЗМУ СУЧАСНОГО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ

Коломоєць Т. О., Колпаков В. К.
СТАНДАРТИЗАЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ПРАКТИК В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

Kolosov I. V.
MEDICALLY-LABOUR DISPUTE ON SUPREMES’ COURT OF ENGLAND, WALES AND NORTHERN IRELAND PRECEDENT PRACTICE

Король М. О.
ВПРОВАДЖЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ З ПИТАНЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ОСІБ У ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДРОЗДІЛІВ ТРИМАННЯ ДЕРЖПРИКОРДОНСЛУЖБИ

Кравченко О. М.
ІНТЕГРАЦІЯ СТАНДАРТІВ ОХОРОНИ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА