Ампаро № 4 2022

Ампаро № 4 2022

РОЗДІЛ І. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Розмош В. І.
ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

РОЗДІЛ ІІ. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Барвіненко В. Д.
ПРИНЦИПИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: НОРМАТИВНІ ПОЛОЖЕННЯ (ЧАСТИНА ПЕРША)

Паладієва Я. В.
ПРАКТИКА ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАКРІПЛЕННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ПОЗИТИВНОЇ ДИСКРИМІНАЦІЇ В ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ

РОЗДІЛ ІІІ. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Дубас В. М.
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА КОРУПЦІЙНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ В МІЖНАРОДНИХ АКТАХ, РАТИФІКОВАНИХ УКРАЇНОЮ

Острогляд О. В.
ПЕНАЛІЗАЦІЯ ТА ДЕПЕНАЛІЗАЦІЯ ЯК МЕТОДИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ

РОЗДІЛ ІV. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Смирнов М. І.
ОСНОВНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПИТАННЯ ЮРИСДИКЦІЇ МІЖНАРОДНОГО КРИМІНАЛЬНОГО СУДУ В КОНТЕКСТІ ВІЙСЬКОВОЇ АГРЕСІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ

Цибульський Д. В.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОТИДІЇ ВБИВСТВАМ НА ЗАМОВЛЕННЯ, ВЧИНЕНИМ НА ПОБУТОВОМУ ҐРУНТІ

РОЗДІЛ V. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Харитонов Р. Ф., Грушко М. В.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРАВ ЕКОЛОГІЧНИХ БІЖЕНЦІВ НА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ПРОСТОРІ