Ампаро № 4 2021

Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки № 4 2021

РОЗДІЛ І. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Меленко О. В., Гриндей Л. М.
КОНСТИТУЦІЙНА АРГУМЕНТАЦІЯ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

РОЗДІЛ ІІ. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Болокан І. В.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРАВ ГРОМАДЯН: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ, РЕАЛІЗАЦІЇ, ОХОРОНИ ТА ЗАХИСТУ

Даниленко Ю. С., Койчева О. С.
ЦИФРОВИЙ РОЗВИТОК УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ В ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ

Комзюк В. Л.
БАНКІВСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО: ПОНЯТТЯ, СКЛАД ТА МІСЦЕ В СИСТЕМІ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

Курінний Є. В.
ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВАКЦИНАЦІЇ В УКРАЇНІ

РОЗДІЛ IІІ. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Оржинська Е. І.
КЛАСИФІКАЦІЯ ВБИВСТ НА ГРУНТІ СЕКСУАЛЬНИХ ВІДНОСИН

РОЗДІЛ IV. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Брисковська О. М., Авраменко О. Л.
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІЗОВАНИХ ЗЛОЧИННИХ ГРУП, ЩО ВЧИНЯЮТЬ НЕЗАКОННІ ЗАВОЛОДІННЯ АВТОТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ З МЕТОЮ ЇХ ПОДАЛЬШОГО ОПЛАТНОГО ПОВЕРНЕННЯ ВЛАСНИКАМ

РОЗДІЛ V. МIЖНАРOДНЕ ПРАВO

Реньoв Є. В.
ПРАВOВI ЦIННOСТI:ПРИРOДА, ЗНАЧЕННЯ ТА ПИТАННЯ АКУЛЬТУРАЦIЇ В АСПЕКТI ЄВРOIНТЕГРАЦIЇ УКРАЇНИ