Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки № 4 2018

Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки № 4 2018

РОЗДІЛ I. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Рябовол Л.Т. ТЕОРІЯ ПРАВА ЯК ГАЛУЗЬ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ: ПРОБЛЕМА СТАНОВЛЕННЯ ПРЕДМЕТНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПОЛЯ

РОЗДІЛ ІІ. ТРУДОВЕ ПРАВО ТА ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Тимченко Л.М. ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ ТА ВИДИ ДЕРЖАВНИХ СОЦІАЛЬНИХ ДОПОМOГ

РОЗДІЛ ІII. АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

Коломоєць Т.О., Кушнір С.М. RESTRICTIONS FOR PUBLIC SERVANTS ON DOUBLE JOB HOLDING AND POSITIONS OVERLAPPING WITH OTHER TYPES OF ACTIVITIES: CONTENT AND PROPOSALS FOR IMPROVING LEGAL FRAMEWORKS

Курінний Є.В. ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ ІНСТИТУТІВ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ТА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ЮСТИЦІЇ

Барікова А.А. ОЦІННІ ПОНЯТТЯ В ДІЯЛЬНОСТІ КАСАЦІЙНОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ ПРИ ВСТАНОВЛЕННІ ДОПУСТИМОСТІ ОСКАРЖЕННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ, ЯКЩО СПРАВА СТАНОВИТЬ ЗНАЧНИЙ СУСПІЛЬНИЙ ІНТЕРЕС ЧИ МАЄ ВИНЯТКОВЕ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ПОЗИВАЧА

Бевз С.І. ПРИНЦИПИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА ЯК ПРИНЦИПИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В УКРАЇНІ

Сукманова О.В. ПОНЯТТЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ОХОРОНИ ПРАВА ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ

Шарая А.А. ПРИНЦИПИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА: ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАГАЛЬНИХ ОЗНАК

Калниш Д.О. ЮРИДИЧНІ ЗАСОБИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗДІЙСНЕННЯ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ В УКРАЇНІ

Титаренко М.В. СТИМУЛЮВАННЯ У СЛУЖБОВОМУ ПРАВІ ЯК РІЗНОВИД АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПРОЦЕДУРИ

Шевченко М.В. СУТНІСТЬ ВІДМИВАННЯ ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ТА ПЕРЕДУМОВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЗАХОДІВ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ПРОЯВАМ ЦЬОГО ЯВИЩА

РОЗДІЛ IV. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА КРИМІНОЛОГІЇ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Плутицька К.М. ЕКОНОМІЧНЕ ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО ЯК НОВЕЛА У КРИМІНАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

РОЗДІЛ V. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Ларкін М.О. КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ХУЛІГАНСТВА, ЩО ВЧИНЯЄТЬСЯ ФУТБОЛЬНИМИ УБОЛІВАЛЬНИКАМИ (ФАНАМИ)

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА ПРО АВТОРІВ

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ У “ВІСНИК ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ” (СЕРІЯ „ЮРИДИЧНІ НАУКИ”)