Ампаро № 2 2022

Ампаро № 2 2022

РОЗДІЛ І. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Kolpakov V. K.
POSTMODERN LOCATIONS IN ADMINISTRATIVE LAW: DOCTRINAL UNDERSTANDING AND OVERCOMING

Курінний Є. В.
ПРО СУТНІСТЬ НОВОГО ЕТАПУ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

Рєзнік О. М., Уткіна М. С.
ЩОДО СПІВВІДНОШЕННЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ ТА ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ: ДОКТРИНАЛЬНИЙ ТА ЗАКОНОДАВЧИЙ ПІДХОДИ

РОЗДІЛ ІІ. ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Мартинюк Я. М.
ПРАВОВІ ТА ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ІНТЕГРАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ В УКРАЇНІ

РОЗДІЛ ІІІ. СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Капліна О. В., Кравцов С. О., Лейба О. А.
СИСТЕМА ВІЙСЬКОВОЇ ЮСТИЦІЇ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ

РОЗДІЛ ІV. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Франковська С. А., Шарая А. А.
МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПОЗАСУДОВОГО ВИРІШЕННЯ ПРАВОВИХ СПОРІВ