Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки № 2 2019

Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки № 2 2019

РОЗДІЛ I. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Середа А. М. НАСТУПНІСТЬ КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА В УКРАЇНІ В ПЕРІОД ХVIІ–ХIX CТ.

РОЗДІЛ ІІ. ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Бондар О. Г., Луц Д. М. СУЧАСНИЙ СТАН ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОРГАНІЧНОГО ТВАРИННИЦТВА В УКРАЇНІ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ

РОЗДІЛ ІII. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Алімов К. О., Щипанова О. О. НОРМАТИВНИЙ АНАЛІЗ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ ГЛАСНОСТІ В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ

Самойленко Г. В. ГАРАНТІЇ ПРАВ ПАСАЖИРА ЗА ДОГОВОРОМ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРА

Ткалич М. О. TO THE QUESTION OF DEFINING THE CONCEPT OF "SPORT" UNDER THE LEGISLATION OF UKRAINE

РОЗДІЛ ІV. АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

Коломоєць Т. О., Кушнір С. М. ІНСТРУМЕНТАРІЙ «КАБІНЕТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ»: ЧИ ВДАЛОЮ Є НОВА ЗАКОНОДАВЧА МОДЕЛЬ МОНІТОРИНГУ СПОСОБУ ЖИТТЯ?

Пирожкова Ю. В. НАБУТТЯ ПРАВА НА ПРИВАТНУ ДЕТЕКТИВНУ (РОЗШУКОВУ) ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ: ДЕЯКІ ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ ПЕРСПЕКТИВНОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ

РОЗДІЛ V. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Войтович Є. М. ЩОДО ТРИВАЛОСТІ ПОВНОВАЖЕНЬ СЛІДЧОГО СУДДІ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Єна І. В. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ, ЯКІ СУПРОВОДЖУЮТЬСЯ ВИЛУЧЕННЯМ ЕЛЕКТРОННИХ НОСІЇВ ІНФОРМАЦІЇ

Ларкін М. О. ОСОБЛИВОСТІ ДОПИТУ ПІДОЗРЮВАНОГО – ЧЛЕНА МОЛОДІЖНОЇ НЕФОРМАЛЬНОЇ ГРУПИ (ОБ’ЄДНАННЯ) ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Мельковський О. В. ВНУТРІШНІ ТА ЗОВНІШНІ ЗАГРОЗИ БЕЗПЕЦІ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ

Сінєльнік Р. В. ВТРУЧАННЯ В ДІЯЛЬНІСТЬ СУДОВИХ ОРГАНІВ ЯК СПРОБА ПОСЯГАННЯ НА ПРИНЦИП НЕЗАЛЕЖНОСТІ СУДОВОЇ ГІЛКИ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА ПРО АВТОРІВ

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ У “ВІСНИК ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ” (СЕРІЯ „ЮРИДИЧНІ НАУКИ”)