Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки № 1 2019

Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки № 1 2019

РОЗДІЛ I. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Перевалова Л.В., Кузьменко О.В., Григоренко Я.О. ОБОРОНОЗДАТНІСТЬ VS ВОЄННА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Бухарін Г.О. FINTECH: TRENDS OF DEVELOPMENT AND REGULATORY POLICY

РОЗДІЛ ІІ. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Журавльова Г.С. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗУМІННЯ ПРИНЦИПУ РІВНОСТІ

РОЗДІЛ ІII. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Колодін Д.О., Єременко К.С. ЩОДО ПИТАННЯ ПРАВОМІРНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ БІОМЕТРИЧНИХ ДАНИХ ОСОБИ У ЦИФРОВУ ДОБУ

Голенко І.П. ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЗА ДОГОВОРОМ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ: НА ПРИКЛАДІ ПРИНЦИПІВ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

Савицький А.Я. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ БАГАТОКВАРТИРНИХ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ

РОЗДІЛ ІV. АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

Коломоєць Т.О. МОНІТОРИНГ СПОСОБУ ЖИТТЯ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ: СУБ’ЄКТИВНИЙ АСПЕКТ

Задирака Н.Ю. ПРАГМАТИКА ВІДНОСИН ПІД ЧАС ВИКОРИСТАННЯ ПУБЛІЧНОГО МАЙНА

Золотухіна Л.О. ДІАЛЕКТИКА СПІВВІДНОШЕННЯ ПУБЛІЧНИХ І ПРИВАТНИХ ІНТЕРЕСІВ ЯК АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ КАТЕГОРІЙ

Бєлінгіо В.О. ЗНАЧЕННЯ ОСНОВОПОЛОЖНИХ ПРИНЦИПІВ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПРОЦЕДУРИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ГРОМАДЯН СУБ’ЄКТАМИ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Васильчук Б.Г. ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

Жуков М.С. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

РОЗДІЛ V. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Ларкін М.О. ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ ЧЛЕНАМИ МОЛОДІЖНИХ НЕФОРМАЛЬНИХ ГРУП (ОБ’ЄДНАНЬ)

Мельковський О.В. ДЕЯКІ ПИТАННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВНУТРІШНЬОЇ БЕЗПЕКИ ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ СИСТЕМИ МВС УКРАЇНИ

Масалітін А.О. ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗЛОЧИНІВ, ЯКІ ВЧИНЯЮТЬСЯ ФУТБОЛЬНИМИ ФАНАТАМИ

РОЗДІЛ VІ. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ

Лазур Я. В., Шевченко М. В. СУТНІСТЬ ВІДМИВАННЯ ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ТА ПЕРЕДУМОВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЗАХОДІВ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ПРОЯВАМ ЦЬОГО ЯВИЩА

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА ПРО АВТОРІВ

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ У “ВІСНИК ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ” (СЕРІЯ „ЮРИДИЧНІ НАУКИ”)