Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки № 3-4 2019

Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки № 3-4 2019

РОЗДІЛ I. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Удовика Л. Г., Середа А. М. СТАН ПОРЯДКУ І БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ СВІТОВИХ ІНДЕКСІВ І РЕЙТИНГІВ

РОЗДІЛ ІІ. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Верлос Н. В. ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РЕЦЕПЦІЇ ЯК КОНСТИТУЦІЙНО- ПРАВОВОГО ФЕНОМЕНУ

РОЗДІЛ ІIІ. ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Асатрян Є. М. «ЗЕМЛІ ДЛЯ ТУРИЗМУ» ЯК ПРАВОВА КАТЕГОРІЯ

Магомедова Т. М. ҐЕНЕЗА ТЕОРЕТИЧНИХ ЗАСАД ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ ВИРОЩУВАННЯ КОРМІВ ДЛЯ ХУДОБИ В ЗЕМЕЛЬНО-ПРАВОВІЙ НАУЦІ

РОЗДІЛ ІV. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Болокан І. В., Щипанова О. О. ДУБЛЮВАННЯ ЯК НЕДОЛІК НОРМАТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ (НА ПРИКЛАДІ ОКРЕМИХ АКТІВ, ЯКИМИ РЕГУЛЮЄТЬСЯ ДОГОВІР СТРАХУВАННЯ)

Самойленко Г. В. ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ПАСАЖИРА ЗА ДОГОВОРОМ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРА

Велічко А. Д. ПРАВОВА ПРИРОДА ТА СУТНІСТЬ ДОГОВОРУ КЕЙТЕРИНГУ

РОЗДІЛ V. АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

Курінний Є. В. ОБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І НЕТИПОВІ ЗАГРОЗИ НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ

Ковбас І. В. НАГОРОДНЕ ПРАВО В СИСТЕМІ ПРАВА УКРАЇНИ: ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО З’ЯСУВАННЯ

РОЗДІЛ VI. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Єрмоленко Д. О. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРОТИДІЇ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІЙ ОРГАНІЗОВАНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ

Войтович Є. М. ПРО АКТУАЛЬНІ ЗМІНИ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНСТИТУТУ СУДОВОГО КОНТРОЛЮ

Єна І. В. ІНСТИТУТ УГОДИ ПРО ВИЗНАННЯ ВИНИ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ

Ларкін М. О. ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ, ЯКІ ВЧИНЯЮТЬСЯ ЧЛЕНАМИ МОЛОДІЖНИХ НЕФОРМАЛЬНИХ ГРУП (ОБ’ЄДНАНЬ)

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА ПРО АВТОРІВ

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ У “ВІСНИК ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ” (СЕРІЯ „ЮРИДИЧНІ НАУКИ”)