Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки № 4 2016

РОЗДІЛ I. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

ГАНЗЕНКО О.О.,ШЕЙДАВ.Ю. ВПЛИВ СВІТОВИХ ПОЛІТИКО-ПРАВОВИХ ПРОЦЕСІВ НА РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ: ОСНОВНІ ЗАГРОЗИ ТА ПРАВОВІ ЗАСОБИ ПРОТИДІЇ
СЕРЕДА А.М. ДЕРЖАВНА ІДЕОЛОГІЯ ТА ЇЇ ОСНОВНІ ОЗНАКИ В ІМПЕРСЬКУ ДОБУ (КІНЕЦЬ ХVІII – ПОЧАТОК ХХ СТ.): ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ ВИМІР

РОЗДІЛ ІІ. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

МИКОЛЕНКО В.А. РОЛЬ ВЕНЕЦІАНСЬКОЇ КОМІСІЇ В РЕФОРМУВАННІ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
АГЄЄВ О.Д. РОЛЬ ОМБУДСМАНА З ПИТАНЬ МІГРАЦІЇ В ЗАХИСТІ ПРАВ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ
ФЕЛОНЮК Т.А. ФРАНЦУЗЬКА КОМУНА ЯК ЗРАЗОК ВДАЛОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ МІСЦЕВОГО УПРАВЛІННЯ

РОЗДІЛ ІІІ. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

ВОЛКОВА А.В. ОСОБЛИВОСТІ ЗМІСТУ ДОГОВОРУ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ
НАУМОВА Н.М. ПРАВОВІ ГАРАНТІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕДОТОРКАННОСТІ ЖИТЛА У ФРН
ХАНІЄВА Ф.М. МАЙНО ЯК ВКЛАД ДО ГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА

РОЗДІЛ ІV. АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

КОВАЛЕНКО Л.П., ТАРАСОВ І.С. ПОЛІЦЕЙСЬКІ ЗАХОДИ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ
КОЛОМОЄЦЬ Т.О. ПРАВО ОСОБИ НА ЛІНГВІСТИЧНУ (МОВНУ) ДОПОМОГУ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ: ДЕЯКІ ТЕОРЕТИЧНІ, НОРМАТИВНІ ТА ПРАКСЕОЛОГІЧНІ ПИТАННЯ
ДРОЗД О.Ю. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД УЗГОДЖЕННЯ ТА РОЗМЕЖУВАННЯ ПУБЛІЧНО-ПРАВОВОГО Й ПРИВАТНОПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ Й МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ
КОРОЛЬОВ Ю.О. СУТНІСТЬ, ПОНЯТТЯ І ПРИЗНАЧЕННЯ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ
ПРОКОПЕНКО В.В. ЩОДО ПИТАННЯ ПРО ВЗАЄМОДІЮ ОРГАНІВ ДОХОДІВ І ЗБОРІВ ІЗ СУБ’ЄКТАМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ
ЯКОВЕНКО Є.О. АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРАВОВІДНОСИН, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
ГОСПОДАРЕНКО В.М. АНТИКОРУПЦІЙНА ПОЛІТИКА США: КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ
КАЛУГИН Є.П. ШТРАФНІ БАЛИ ЯК ВИД АДМІНІСТРАТИВНОГО СТЯГНЕННЯ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД І ЙОГО ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

РОЗДІЛ V. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

ТУРЧЕНКО О.Г., ПАНАСЮК І.О. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СУЧАСНИХ КОНЦЕПЦІЙ БЕЗПЕКИ (ГЕОПОЛІТИЧНІ КОНЦЕПЦІЇ)

РОЗДІЛ VІІ. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

КАЛЮГА К.В. ЩОДО ПОБУДОВИ ТИПОВОГО КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ПОРТРЕТА ЗЛОЧИНЦЯ В РІЗНИХ ВИДАХ ЗЛОЧИНІВ
ВАРЕНЬЯ Н.М. ЩОДО ОЦІНЮВАННЯ ТЕРОРИСТИЧНОЇ УРАЗЛИВОСТІ ОБ’ЄКТІВ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

РОЗДІЛ VІІ. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

КОРОЛЬОВ В.О. ЗАВДАННЯ ТА ПРИНЦИПИ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЩОДО ПРОТИДІЇ ТРАНСКОРДОННІЙ ОРГАНІЗОВАНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ

РОЗДІЛ VІІІ. НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

РЕЦЕНЗІЯ
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА ПРО АВТОРІВ
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ У “ВІСНИК ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ” (СЕРІЯ „ЮРИДИЧНІ НАУКИ”)