Друк
Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки № 4(2) 2015

РОЗДІЛ I. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС;
МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

МЕЛЬНИК Я.Я. ОСОБЛИВОСТІ ДІЇ РЕЖИМУ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ЩОДО ЗЕМЕЛЬНИХ СПОРІВ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

МІСЯЦЬ А.П. ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВОМОЧНОСТЕЙ УПРАВИТЕЛЯ ЗА ДОГОВОРОМ УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ
РОМАНІВ В.Я. СТРОК І ОРЕНДНА ПЛАТА: ІСТОТНІ УМОВИ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ ДЕРЖАВНОГО ТА КОМУНАЛЬНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА
ЮРКЕВИЧ Ю.М. ДО ПИТАННЯ ПРО СТВОРЕННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ – ОБ’ЄДНАНЬ ОСІБ ШЛЯХОМ ПЕРЕТВОРЕННЯ
БРАСЛАВЕЦЬ Ю.Ю. ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВОВОГО СТАНОВИЩА НАДАВАЧІВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
ВЕСНА Н.О. ЗМІНА ДОГОВОРУ ЗА ЗГОДОЮ СТОРІН
ДЕРГІЛЬОВА О.Г. СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ВИМІР НОТАРІАТУ ЯК ОСОБЛИВОГО ІНСТИТУТУ ПРАВОЗАХИСНОЇ СИСТЕМИ
КОЛЯДІНА Н.Г. МІЖНАРОДНА ПІДСУДНІСТЬ ЯК ПЕРЕДУМОВА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ПОЗОВ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
КРАВЦІВ Я.В. ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ ЯК ОБ’ЄКТІВ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ
КРАВЧУК П.С. КОЛІЗІЙНІ НОРМИ РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН НАУКОВИХ ПРАЦІВНИКІВ
ЛИТВИН Д.О. РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ГРОМАДЯН НА ЖИТЛО
ПІВОВАР Д.П. УМОВИ ТИПОВОГО ДОГОВОРУ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ

РОЗДІЛ ІI. АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

АРІСТОВА І.В., ТКАЧЕНКО В.В. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ АДАПТАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО МІЖНАРОДНИХ ПРАВОВИХ СТАНДАРТІВ: ПРАВОВА ПРИРОДА, ЗМІСТ, ОСОБЛИВОСТІ

КОЛОМОЄЦЬ Т.О., ШУМЕЙКО І.П. ПРОБЛЕМИ ТА НЕДОЛІКИ В ПРАВОВОМУ РЕГУЛЮВАННІ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ В УКРАЇНІ, ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ
КРАВЧЕНКО І.С. ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ В УКРАЇНІ: НОВЕЛИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
САРАНА С.В. УЗАГАЛЬНЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПОДАТКОВИХ ПРАВОВІДНОСИН НА ОСНОВІ ПОДАТКОВИХ РЕЖИМІВ
НЕСТЕРЕНКО І.В. ПОНЯТТЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА ЯК СФЕРИ ОБ’ЄКТИВІЗАЦІЇ УЧАСТІ ПРОКУРОРА В СУДІ
ПОКЛАД О.В. ЗАСОБИ ТА СПОСОБИ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ПОЛІЦІЇ В УКРАЇНІ
ПРЕКРАСНА О.І. КЛАСИФІКАЦІЙНІ ОЗНАКИ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ЯК СУБ’ЄКТА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

РОЗДІЛ ІII. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА КРИМІНОЛОГІЇ;
КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

АНДРУШКО А.В. ОБ’ЄКТИВНА СТОРОНА НЕЗАКОННОГО ПОМІЩЕННЯ В ПСИХІАТРИЧНИЙ ЗАКЛАД

ГОЛОВІЙЧУК Л.Т. ДЕТЕРМІНАЦІЯ ЗЛОВЖИВАНЬ ВЛАДОЮ АБО СЛУЖБОВИМ СТАНОВИЩЕМ ПРАЦІВНИКІВ МИТНИХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
ТРЕПАК В.М. РЕАЛІЗАЦІЯ АНТИКОРУПЦІЙНИХ ЗАХОДІВ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ
ЯКОВЕНКО Є.О. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА УМИСНЕ УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ
HUSEYNOV N.C EVASION FROM MILITARY SERVICE BY DAMAGING PERSONAL HEALTH OR OTHERWISE: GAPS AND CONTRADICTIONS

РОЗДІЛ IV. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА;
ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

ЖУК М.С. МЕЖІ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ФЕДЕРАТИВНОЇ РЕСПУБЛІКИ НІМЕЧЧИНА
МАЛАЗОНІЯ Н.Г. ПОНЯТТЯ, ЗАВДАННЯ ТА СУТНІСТЬ ВІДНОВНОГО ПРАВОСУДДЯ
СИМОНЕНКО О.С. ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ МОДЕЛІ ВІДНОВНОГО ПРАВОСУДДЯ
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА ПРО АВТОРІВ