Друк
Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки № 4(1) 2015

РОЗДІЛ I. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

ГАНЗЕНКО О.О. ПРАВОВІ ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
ЄРМАКОВА Г.С. ІДЕЇ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ МІЖДЕРЖАВНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ НА ЗАСАДАХ ТЕОКРАТИЧНОГО ФЕДЕРАЛІЗМУ З ДОМІНАНТОЮ КАНОНІЧНОГО ПРАВА
ІВАНИЦЬКИЙ С.О. СИСТЕМНІ ОСНОВИ АДВОКАТУРИ
ЛУЦЬКИЙ М.І. ЮРИДИЧНІ ПІДСТАВИ ВХОДЖЕННЯ ГАЛИЧИНИ, БУКОВИНИ ТА ЗАКАРПАТТЯ ДО СКЛАДУ ІМПЕРІЇ ГАБСБУРГІВ
SINEOKIJ O.V. PR AND MANAGEMENT IN THE GLOBAL DISCO HISTORY THROUGH COMMUNICATION & LEGAL PRISM
СОЛОМЧАК Х.Б. ПРАВОВА КУЛЬТУРА ЯК УМОВА ІСНУВАННЯ ПОЗИТИВНОЇ ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ
ВЕРБИЦЬКА Н.В. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ПРАВОСУДДЯ НА РАННІХ ЕТАПАХ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
ВОРОНІНА І.М. РЕАЛІЗАЦІЯ СУСПІЛЬНО ЗНАЧИМИХ ЦІННОСТЕЙ У ВІДОМЧІЙ НОРМОТВОРЧОСТІ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД
ЦУШКО С.Є. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ ПОВІТОВИХ ШЛЯХЕТСЬКИХ СЕЙМИКІВ ЯК СТАНОВО-ПРЕДСТАВНИЦЬКИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ

РОЗДІЛ ІІ. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

СИЛЬЧЕНКО Н.В. КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ПРАВА
ЖУРАВЛЬОВА Г.С. РОЗУМІННЯ ПРИНЦИПУ РІВНОСТІ В ПЕРІОД АНТИЧНОСТІ
ШУТОВА О.С. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ВІЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗОН І ТЕРИТОРІЙ ПРІОРИТЕТНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ
МАТЕЙЧУК Р.І. ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ УСТАНОВЧИХ ПОВНОВАЖЕНЬ ПАРЛАМЕНТУ

РОЗДІЛ ІІІ. АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

ДЖАФАРОВА О.В. ДОЗВІЛЬНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ: ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ
КОЛОМОЕЦ Т.А. ИССЛЕДОВАНИЕ НАСЛЕДИЯ НИКОЛАЯ МАРТИНИАНОВИЧА ЦЫТОВИЧА И ЕГО ВЛИЯНИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ НАУКИ И ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УКРАИНЕ (К 155-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)
БОНДАРЕНКО К.В. ДО ПИТАННЯ ПРО ФОРМИ Й МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ГАЛІЦИНА Н.В. ДИНАМІКА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ
МІНАЄВА О.М. НОРМОТВОРЧІ ПРОЦЕДУРИ У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ ТА ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПУ ЗАКОННОСТІ В ПРОЦЕСІ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ
ПИРОЖКОВА Ю.В. ДОКТРИНАЛЬНЕ ТЛУМАЧЕННЯ ФУНКЦІЙ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
ИВАНЦОВА Ю.Г. ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
ЛИТОВЧЕНКО В.С. РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ
МІНАЄВА К.В. ПОДАННЯ ЯК ФОРМА ЗВЕРНЕННЯ ДО СУДУ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
ПЕХОВСЬКИЙ А.Ю. ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ І ВАНТАЖІВ МОРСЬКИМ ТРАНСПОРТОМ ЯК ОБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ЧИРИК С.В. ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПОНЯТТЯ ТА СУТНОСТІ ПРИНЦИПІВ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

РОЗДІЛ ІV. ТРУДОВЕ ПРАВО ТА ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

КИСЕЛЬОВА О.І., ЛИТВИНЕНКО Я.В. АНАЛІЗ ПОТОЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛІКАРСЬКИМИ ЗАСОБАМИ ПІЛЬГОВИХ КАТЕГОРІЙ ГРОМАДЯН: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
КУЧМА О.Л. ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТИ КЛАСИФІКАЦІЇ СТРАХОВИХ СОЦІАЛЬНИХ РИЗИКІВ
ПЕЛЕХ І.В. ПІЛЬГИ, ЯКІ НАДАЮТЬСЯ ОСОБАМ, ЩО ПОЄДНУЮТЬ НАВЧАННЯ ТА ПРАЦЮ

РОЗДІЛ V. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

БАКАЛІНСЬКА О.О. ПРАВОВІ ТА ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ВСТАНОВЛЕННЯ ПОРОГОВИХ ПОКАЗНИКІВ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНЦЕНТРАЦІЇ
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА ПРО АВТОРІВ