Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки № 4 2010

РОЗДІЛ I. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

ЦІЛЬМАК О.М. ЗМІСТОВНІ СКЛАДОВІ ПСИХОЛОГІЧНОГО ПОРТРЕТА ШАХРАЇВ
ДИСА Е.В. О ФОРМИРОВАНИИ ЧУВСТВА МЕРЫ В ПРИМЕНЕНИИ СИЛОВЫХ МЕТОДОВ СОТРУДНИКАМИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
СКРЯБІН О.М. РОЗВИТКОК ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВИХ ЯКОСТЕЙ У КУРСАНТІВ ВНЗ МВС УКРАЇНИ – МАЙБУТНІХ ПРАЦІВНИКІВ КАРНОГО РОЗШУКУ
ДАВИДЕНКО А.О. ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ НОТАРІАТУ В УКРАЇНІ

РОЗДІЛ ІІ. КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

ГОЛЯК Л.В. ІНСТИТУТ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ОМБУДСМАНА ЩОДО ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ: ДОСВІД АВСТРАЛІЇ ТА НОВОЇ ЗЕЛАНДІЇ
ГРИГОР’ЄВ В.А. ЄВРОПЕЙСЬКЕ МОДЕЛЮВАННЯ КОНСТИТУЦІЙНОЇ ЮСТИЦІЇ В УКРАЇНІ
ЦИВЕРЕНКО Г.П. ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ВЛАДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ОБЛІКУ ГРОМАДЯН, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО ГОЛОСУ
ЧАБАН А.А. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ: ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ

РОЗДІЛ ІІІ. ТРУДОВЕ ПРАВО

БОЖКО В.М. РОЗМЕЖУВАННЯ ЗМІСТУ ТЕРМІНІВ „ЗАРОБІТНА ПЛАТА” І „ОПЛАТА ПРАЦІ” НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ НАУКОВИХ ПРАЦЬ ХХI СТОЛІТТЯ
ГУБРІЄНКО О.М. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕФОРМУВАННЯ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

РОЗДІЛ ІV. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС. СІМЕЙНЕ ПРАВО

ОЛІЙНИК Н.В., КИЯН В.Я. ОКРЕМІ ПИТАННЯ ЗАОЧНОГО РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ
МАЛЬСЬКИЙ М.М. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВІДНОСИН З РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ЗВЕРНЕННЯ ДО МІЖНАРОДНОГО КОМЕРЦІЙНОГО АРБІТРАЖУ
НИЖНИЙ А.В. КОНВАЛІДАЦІЯ НІКЧЕМНИХ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ДОГОВОРІВ, УКЛАДЕНИХ З ПОРУШЕННЯМ ОБОВ’ЯЗКОВОЇ ФОРМИ

РОЗДІЛ V. АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

КОЛОМОЄЦЬ Т.О., БІЛЕНКО В.А. ОЦІНОЧНІ ПОНЯТТЯ В АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ: ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЇХ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
ПОКАТАЄВА О.В. ПРАВОВІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СПРОЩЕНОЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ
ВІХЛЯЄВ М.Ю. ДОСВІД АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПОРЯДКУ СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФЕСІЙНИХ ПРАВНИЧИХ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У ДЕРЖАВАХ, ЯКІ ВХОДИЛИ ДО СКЛАДУ СРСР
ГАЛІЦИНА Н.В. ПРИПИНЕННЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЯК АДМІНІСТРАТИВНА ПРОЦЕДУРА
МЕЛІХОВА О.Ю. ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ УПРАВЛІНСЬКОГО ВПЛИВУ У СФЕРІ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ В УКРАЇНІ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА
РЄЗНІК М.М. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО І СУСПІЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКСПЕРТНО-ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
СИДОР В.Д. ІСТОРИЧНО-ПРАВОВІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
СИДОРОВ Я.О., ШЕХОВЦОВА Л.І. ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОГОВОРУ КОМЕРЦІЙНОЇ КОНЦЕСІЇ (ФРАНЧАЙЗИНГУ) ТА СУМІЖНИХ ДОГОВОРІВ
СТАРОДУБОВА О.А. ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ ЯК СУБ’ЄКТ КОНТРОЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН У ФІНАНСОВО-БЮДЖЕТНІЙ СФЕРІ
АСТАХОВ Д.С. КОДИФІКАЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕДУРНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ: ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ПРОВЕДЕННЯ
ДОВГОПОЛИК А.А. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОРЯДКУ СТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНОСТІ КРЕДИТНИХ СПІЛОК У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ
КОВАЛЬОВ С.І. ЗАПОБІГАННЯ МІЛІЦІЄЮ ПОРУШЕННЯМ ПРАВИЛ АДМІНІСТРАТИВНОГО НАГЛЯДУ ОСОБАМИ, ЗВІЛЬНЕНИМИ З МІСЦЬ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ
НІКІТЕНКО Н.П. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНСТИТУТУ ВІДВОДУ ТА САМОВІДВОДУ В АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНОМУ ПРОЦЕСІ ТА ОРІЄНТИРИ ЙОГО ЗАПОЗИЧЕННЯ ДЛЯ УКРАЇНИ (НА ПРИКЛАДІ КРАЇН СНД)
ОВЕРЧЕНКО І.С. ТЕНДЕНЦІЇ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ З ТЕХНІЧНОГО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ В СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ
ОГОРОДНІКОВА І.І. КЛАСИФІКАЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ
ШЕВЕЙКО Р.І. ВИТРАТИ НА ПРАВОВУ ДОПОМОГУ ЯК СКЛАДОВА СУДОВИХ ВИТРАТ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ
ШЕВЧЕНКО Е.О. СИСТЕМНІСТЬ ЗАКРІПЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ЗАСАД ДІЯЛЬНОСТІ АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ ЯК ЧИННИК ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЬОГО ОРГАНУ ДЕРЖАВИ
ЯКОВЕНКО Є.О. СУБ’ЄКТИ ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ ТА ЇХ ВИДИ
ЯЦУН О.В. РОЗВИТОК ЗАКОНОДАВСТВА З ПИТАНЬ ВИРІШЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ СПОРІВ

РОЗДІЛ VI. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА КРИМІНОЛОГІЇ

БАГЛАЙ І.П. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ
ЗУБОВ Д.О. ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЗАПОБІГАННЯ ВЧИНЕННЮ ЗЛОЧИНІВ У КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧИХ УСТАНОВАХ ВІДКРИТОГО ТИПУ
КОЛОМІЄЦЬ Н.В. КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАСУДЖЕНИХ ЗА ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ОБІГУ НАРКОТИКІВ
ШКУТА О.О. НАУКОВІ ПОГЛЯДИ НА ПРОБЛЕМУ ВИПРАВЛЕННЯ ТА РЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ ЗАСУДЖЕНИХ, ЯКІ ВІДБУВАЮТЬ ПОКАРАННЯ В КОЛОНІЯХ СЕРЕДНЬОГО РІВНЯ БЕЗПЕКИ

РОЗДІЛ VІI. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

БОЯРОВ В.І., ШАЛДИРВАН П.В. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ХАБАРНИЦТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ
КУЧИНСЬКА О.П. ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ СЕРІЙНИХ УБИВСТВ
МАЛА О.Р. ДОКАЗУВАННЯ ПІДСТАВ ТА РОЗМІРУ ЦИВІЛЬНОГО ПОЗОВУ ЯК ОБОВ’ЯЗОК ПРОКУРОРА ПІД ЧАС ПРОВАДЖЕННЯ ПО КРИМІНАЛЬНІЙ СПРАВІ
ОМЕЛЬЯНЕНКО М.І. ПИТАННЯ РОЗВИТКУ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ЩОДО ВСТАНОВЛЕНОГО ПОРЯДКУ ПОВОДЖЕННЯ З МАЙНОМ, НА ЯКЕ НАКЛАДЕНО АРЕШТ, АБО ЯКЕ ОПИСАНО ЧИ ПІДЛЯГАЄ КОНФІСКАЦІЇ

РОЗДІЛ VIІI. НАУКОВЕ ЖИТТЯ

ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА ПРО АВТОРІВ