Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки № 4 2011 (частина 2)

РОЗДІЛ I. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

ГАНЗЕНКО О.О. КОНЦЕПЦІЯ ГУМАНІТАРНОЇ ІНТЕРВЕНЦІЇ В СУЧАСНОМУ МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ: ПРОБЛЕМИ ЛЕГАЛЬНОСТІ ТА ЛЕГІТИМНОСТІ
ПАЛІНЧАК М.М. РЕЛІГІЙНА ОСВІТА В ШКОЛАХ: ВІТЧИЗНЯНА ТА ЗАРУБІЖНА ПРАКТИКА
ПАНОВ А.В. ЄВРОРЕҐІОНИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРИКОРДОННОГО (ТРАНСКОРДОННОГО) СПІВРОБІТНИЦТВА
ЗІМЕНКО О.В. СИСТЕМА ПРАВА ТА ПРАВОВА СИСТЕМА: ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ СПІВВІДНОШЕННЯ
КЛОПКОВ С.М. ТРАНСФОРМАЦІЇ ДЕМОКРАТИЧНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
САВЧЕНКО С.В. ПРИВАТНОПРАВОВИЙ ІНТЕРЕС: СУЧАСНИЙ ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ ПОГЛЯД

РОЗДІЛ ІІ. КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

ПАСТЕРНАК О.М. ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАКОРДОННОГО ДОСВІДУ У СФЕРУ МУНІЦИПАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН УКРАЇНИ (НА ПРИКЛАДІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОГРАМ)
ШАРАНИЧ С.С. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ НАЙБІЛЬШ СПРИЯТЛИВОЇ ФОРМИ ДЕРЖАВНОГО ПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ ПІСЛЯ ВІДМІНИ КОНСТИТУЦІЙНОЇ РЕФОРМИ 2004 РОКУ, КОРИСНИЙ ДОСВІД ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН

РОЗДІЛ ІІІ. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

БЕЗДЄНЄЖНА М.Ю. СТАНОВЛЕННЯ РЕЖИМУ І СТАТУСУ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ СПІЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ
ЛОБОВИК Б.С. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МІЖНАРОДНИМ КОМЕРЦІЙНИМ ТРИБУНАЛОМ НОРМ МІЖНАРОДНОГО ПУБЛІЧНОГО ПРАВА І ЗАГАЛЬНИХ ПРИНЦИПІВ ПРАВА

РОЗДІЛ ІV. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС. СІМЕЙНЕ ПРАВО

ШИШКА Р.Б. ПОНЯТТЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
ОПАЦЬКИЙ Р.М. ПОНЯТТЯ І ПРИНЦИПИ ЮВЕНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ
ДЮКАРЄВА С.В. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДОГОВОРУ НА ЛАНДШАФТНО-ДИЗАЙНЕРСЬКІ РОБОТИ
КАМПІ О.Ю. ПОНЯТТЯ ТА СКЛАД СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ІЗ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ
КОМАРОВ В.А. ПАТЕНТНА ОХОРОНА ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ, ЯКІ СТВОРЕНІ НА ОСНОВІ КОМБІНАТОРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
СТОЦЬКА Л.А. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В ЕКОЛОГІЧНІЙ ГАЛУЗІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ НАШОЇ КРАЇНИ

РОЗДІЛ V. АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

КОЛОМОЄЦЬ Т.О. ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТНИХ ФУНКЦІЙ КОДИФІКАЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕДУРНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ЕФЕКТИВНОСТІ ВІДПОВІДНОГО ПРОЦЕСУ
АНДРЄЄВА Д.Є. ДО ПИТАННЯ СТАНОВЛЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРАВА В УКРАЇНІ
ВІХЛЯЄВ М.Ю. ІСТОРІОГРАФІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ПРАВНИЧИХ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ Й ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ЇХ СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ У ВІТЧИЗНЯНІЙ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІЙ ДОКТРИНІ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРІОРИТЕТИ
МЕЛІХОВА О.Ю. ЮРИДИЧНО ЗНАЧИМІ ДІЇ ЯК ПРАВОВА ФОРМА ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ У СФЕРІ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ В УКРАЇНІ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА
МИТРОВКА Я.В. ДЕРЖАВНА ВЛАДА, УПРАВЛІННЯ ТА ОРГАН У ТЕРМІНОЛОГІЇ ЧЕСЬКОЇ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ
МОСЬОНДЗ С.О. МЕТОДИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В КОНТЕКСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ НАУКИ В УКРАЇНІ
СІНЄЛЬНІК Р.В. АДМІНІСТРАТИВНІ ДОГОВОРИ В КОНТЕКСТІ РОЗМЕЖУВАННЯ ЮРИСДИКЦІЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ СУДІВ
ВОВК Д.Л. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ МИТНОГО КОНТРОЛЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ
ЗУЄВ Р.І. ПОНЯТТЯ, ЗМІСТ ТА ВИДИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ГАРАНТІЙ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ
МАРТИНОВ М.П. СТАН РОЗВИТКУ НАУКОВОЇ ДУМКИ З ПРОБЛЕМ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
ПАНТАЛІЄНКО П.В. СТРУКТУРА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ГОЛОВИ МІСЦЕВОГО СУДУ УКРАЇНИ
ШЕМЯКІН О.В. АДМІНІСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦІЙНІ ПРОВАДЖЕННЯ ЯК СФЕРА ОБ’ЄКТИВІЗАЦІЇ УЧАСТІ ПРОКУРОРА
ШИРІНА С.А. ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ СПРАВ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З БЕЗПЕКОЮ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

РОЗДІЛ VІ. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА КРИМІНОЛОГІЇ

ЛУКАШЕВИЧ В.Г., ІЛЬЄНОК Т.В. ДО СТАНОВЛЕННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
БОЛДАРЬ Г.Є. НАРУГА НАД ДЕРЖАВНИМИ СИМВОЛАМИ: КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА МІЖГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ
ОЛІЙНИЧУК Р.П. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДІВ І РОЗМІРІВ ПОКАРАНЬ ЗА ГРУПОВЕ ПОРУШЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ

РОЗДІЛ VІІ. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

ПОПОВИЧ І.І. КРИМІНАЛІСТИЧНЕ РОЗУМІННЯ ДОКУМЕНТУ
УЗУНОВА О.В., КАЛЮГА К.В. ЩОДО ПРИЙОМІВ ПЛАНУВАННЯ ПЕРШОЧЕРГОВИХ (НЕВІДКЛАДНИХ) СЛІДЧИХ ДІЙ

РОЗДІЛ VІII. НАУКОВЕ ЖИТТЯ

ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА ПРО АВТОРІВ