Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки № 3 2018

РОЗДІЛ I. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

ВЕРЛОСН.В. КРОСКОНСТИТУЦІЙНИЙ ВПЛИВ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ У ПРОЦЕСІ СТАНОВЛЕННЯ КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ В УКРАЇНІ

СМЕТАНА В.В. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАКОНОДАВЧОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ ПРАВОЗАХИСНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

РОЗДІЛ ІІ. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

ТКАЛИЧ М.О. ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ ПРОФЕСІЙНИХ СПОРТИВНИХ КЛУБІВ І ПРОФЕСІЙНИХ СПОРТИВНИХ ЛІГ У СИСТЕМІ СПОРТУ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ

ФЕДЧИШИН Д.В. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПРАВА В МЕХАНІЗМІ СУДОВОГО ЗАХИСТУ ПРАВ НА ЗЕМЛЮ

НАГОРНАЯ Н.А. ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА УЧАСТНИКОВ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ В ИСТОРИЧЕСКОМ И ДОКТРИНАЛЬНОМ АСПЕКТАХ

РОЗДІЛ ІII. АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

КОЛОМОЄЦЬ Т.О., КУШНІР С.М. RESTRICTIONS AFTER TERMINATION OF THE ACTIVITIES RELATED TO THE USE OF STATE OR LOCAL SELF-GOVERNMENT FUNCTIONS, SPECIFIC TYPE OF SPECIAL ANTI-CORRUPTION RESTRICTION

НЕВМЕРЖИЦЬКИЙ Є.В., ДІХТІЄВСЬКИЙ В.П. ПОВНОВАЖЕННЯ СУБ’ЄКТІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ ТА МЕХАНІЗМИ ПОСИЛЕННЯ

ПИРОЖКОВА Ю.В. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ФУНКЦІЙ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА: ДОКТРИНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

ШАРАЯ А.А. ПРИНЦИПИ ПРАВА ЯК ПІДҐРУНТЯ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ПРИНЦИПІВ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕДУРНОГО ПРАВА

ШКУРОПАЦЬКИЙ О.І., ПАЩЕНКО Є. М., СЕРПУХОВ О.О., МЕХЕДА В.Д. ПРАВОВИЙ АСПЕКТ УЧАСТІ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ В ЗАХОДАХ, СПРЯМОВАНИХ НА БОРОТЬБУ З ТЕРОРИЗМОМ У МИРНИЙ ЧАС

ДІДЕНКО Є.В. ІНОЗЕМНИЙ ДОСВІД УТІЛЕННЯ ПРАВА НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУД ПІД ЧАС РОЗГЛЯДУ СПРАВ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

ЯКОВЕНКО Є.О. ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ В УКРАЇНІ

РОЗДІЛ IV. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА КРИМІНОЛОГІЇ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

ПЛУТИЦЬКА К.М. ПРОБЛЕМИ КВАЛІФІКАЦІЇ ФІЗИЧНОГО ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА

РОЗДІЛ V. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

ЛАРКІН М.О. ВИКОРИСТАННЯ ТЕРМІНІВ «ГРУПА» ТА «ОБ’ЄДНАННЯ» ДЛЯ ПОЗНАЧЕННЯ МОЛОДІЖНИХ НЕФОРМАЛЬНИХ УТВОРЕНЬ, ЧЛЕНАМИ ЯКИХ УЧИНЯЮТЬСЯ КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПІД ЧАС РОЗРОБЛЕННЯ ВІДПОВІДНИХ КРИМІНАЛІСТИЧНИХ МЕТОДИК

СІНЄЛЬНІК Р.В. ВИВЧЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБИСТОСТІ ЗЛОЧИНЦЯ ЯК ФУНДАМЕНТАЛЬНА ЗАСАДА ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА ПРО АВТОРІВ

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ У “ВІСНИК ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ” (СЕРІЯ „ЮРИДИЧНІ НАУКИ”)