Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки № 3 2011

РОЗДІЛ I. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ
ДЕРЖАВИ І ПРАВА

КРАВЧЕНКО С.С. ЗВИЧАЄВЕ ПРАВО І СОЦІАЛЬНЕ КЕРУВАННЯ ЯК ОСНОВОПОЛОЖНІ ЗАСАДИ АМЕРИКАНСЬКОГО ПРАГМАТИЗМУ
СКРЯБІН О.М. ПСИХОЛОГО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ АДВОКАТІВ
СОЦЬКИЙ Ю.Ф. МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ ТА УСТАНОВ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ (1802-1864 РР.)

РОЗДІЛ ІІ. КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

ЛАДИЧЕНКО В.В. МЕТОДОЛОГІЧНІ ПИТАННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
АБАСОВ Г.Г. ПРИНЦИПИ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО ГАРАНТУВАННЯ ПРАВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ
ГУБРІЄНКО О.М. ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІТИКО-ПРАВОВИХ ЗМІН У КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ (НА ПРИКЛАДІ БОЛГАРІЇ ТА РУМУНІЇ)
СКВІРСЬКИЙ І.О. РІШЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ В СИСТЕМІ ДЖЕРЕЛ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
КОВАЛЬ Д.О. СТАНОВЛЕННЯ ІНСТИТУТУ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ ПІД ВПЛИВОМ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

РОЗДІЛ ІІІ. ТРУДОВЕ ПРАВО

БОЖКО В.М. СПРАВЕДЛИВІСТЬ В ОПЛАТІ ПРАЦІ
САХАРУК І.С. ДИСКРИМІНАЦІЯ ЗА ОЗНАКОЮ ВІКУ В СФЕРІ ПРАЦІ

РОЗДІЛ ІV. ГОСПОДАРСЬКЕ ТА ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

БОНДАР О.Г. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НОРМАТИВНО- ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ІНСПЕКЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

РОЗДІЛ V. АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

КОЛОМОЄЦЬ Т.О. УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКОСТІ В КОДИФІКАЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНО- ПРОЦЕДУРНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ – УМОВА ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ
ПОКАТАЄВА О.В. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ СПРАВЛЯННЯ РЕНТНИХ ПЛАТЕЖІВ В УКРАЇНІ
ЗАБРОДА Д.Г. ПОЛІТИЧНА ВОЛЯ ДО БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ ЯК СКЛАДОВА ДЕРЖАВНОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ: ЮРИДИЧНИЙ АСПЕКТ
ОПАЦЬКИЙ Р.М. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ПРАЦІВНИКІВ СЛУЖБИ ДІЛЬНІЧНИХ ІНСПЕКТОРІВ МІЛІЦІЇ: ПОНЯТТЯ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
АЛІМОВ К.О. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ ГРОМАДСЬКИХ РОБІТ ЯК АДМІНІСТРАТИВНОГО СТЯГНЕННЯ
ГАРКУША В.В. СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ “КОНТРОЛЬ” ТА “НАГЛЯД” У ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ АВТОМОБІЛЬНОЇ ІНСПЕКЦІЇ ЩОДО ПЕРЕВІРКИ ПРАВОМІРНОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
ГЛУГОВСЬКА С.Л. ЩОДО ЧИННИКІВ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
ДУЛОВ С.В. ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ВИНОГРАДАРСТВА ТА ВИНОРОБСТВА УКРАЇНИ
ЖБАНЧИК А.В. ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ ВЗАЄМОДІЇ МІЛІЦІЇ ТА ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МВС УКРАЇНИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ
КАЛІНІН Р.С. ІСТОРІОГРАФІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ПРАВОВІЙ ДОКТРИНІ
МАРТИНОВ М.П. КЛЮЧОВА КАТЕГОРІЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПРЕДМЕТА АДМІНІСТРАТИВНО- ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В СФЕРІ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ
МАТВІЄНКО П.Д. ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ КОНТРОЛЮ, ЙОГО СПІВВІДНОШЕННЯ ІЗ СУМІЖНИМИ ПРАВОВИМИ ПОНЯТТЯМИ. ОСОБЛИВІСТЬ КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЯК СУБ’ЄКТІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
ПРИПУТЕНЬ Д.С. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ МІЛІЦІЇ (ПОЛІЦІЇ) НА МЕТРОПОЛІТЕНІ РОСІЇ ТА УКРАЇНИ (ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ)
ПРОХОРОВА І.О. НЕПОВНОЛІТНІ ІЗ СУСПІЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНОЮ ПОВЕДІНКОЮ ЯК ОБ’ЄКТИ ПРОФІЛАКТИЧНОГО ОБЛІКУ МІЛІЦІЇ
ТРИПОЛЬСЬКА М.І. ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ФІНАНСОВО-ПРАВОВИХ САНКЦІЙ ЗА ФІНАНСОВІ ПРАВОПОРУШЕННЯ В БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ ТА ЇХ СПІВВІДНОШЕННЯ З ФІНАНСОВО-ПРАВОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
ЧАБАНЕНКО С.В. СИСТЕМА СУБ’ЄКТІВ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ОСІБ ПОХИЛОГО ВІКУ В УКРАЇНІ

РОЗДІЛ VІ. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА
ТА КРИМІНОЛОГІЇ

ДУДОРОВ О.О., МОВЧАН Р.О. ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗЛОЧИНИ ПРОТИ БЕЗПЕКИ ВИРОБНИЦТВА
БОГАТИРЬОВ А.І. ВПЛИВ ПРОФЕСІЙНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ НА МОТИВАЦІЮ ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖАВНОЇ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ДО ВИКОНАННЯ СВОЇХ ОБОВ’ЯЗКІВ
КОЛОМІЄЦЬ Н.В. ДЕЯКІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ПРОФІЛАКТИКИ НАРКОТИЗМУ В УСТАНОВАХ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ
ЛУЧКО С.В. ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ В КРИМІНАЛЬНО- ВИКОНАВЧИХ УСТАНОВАХ ДЕРЖАВНОЇ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
РИБЯНЦЕВ А.А. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПЕРЕВЕДЕННЯ ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ НА ПОКРАЩЕНІ УМОВИ ТРИМАННЯ
СВІТЛИЧНИЙ О.О. КРИМІНАЛІЗАЦІЯ РОЗБЕЩЕННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ
ХОРОШУН О.В. КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧІ ЗАСАДИ ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИДІ ДОВІЧНОГО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ ВІДПОВІДНО ДО МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ
ЮРАСОВ А.В. ГАРМОНІЗАЦІЯ СУСПІЛЬНОГО ЖИТТЯ ЯК НАПРЯМ ДІЯЛЬНОСТІ ІЗ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ

РОЗДІЛ VІІ. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

ГЕРАЩЕНКО О.С. РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ РОЗВІДУВАЛЬНОГО ОПИТУВАННЯ (З КІНЦЯ ХVІІ СТОЛІТТЯ ДО ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ)

РОЗДІЛ VІII. НАУКОВЕ ЖИТТЯ

ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА ПРО АВТОРІВ