Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки № 3 2010

РОЗДІЛ I. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ

ДЕНИСЕНКО В.В. JUS GENTIUM: ПРОБЛЕМА СТАНОВЛЕННЯ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА В СТАРОДАВНЬОМУ РИМІ
КУШНІР С.М. КЛАСИФІКАЦІЯ ПРАВОВИХ ЗАСОБІВ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ В МЕХАНІЗМІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

РОЗДІЛ ІІ. КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

БОСТАН С.К. МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ КОНСТИТУЦІЙНО- ПРАВОВОГО ДОСЛІДЖЕНННЯ
ЗАХАРЕНКО В.О. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ПОВНОВАЖЕННЯ ВИЩИХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ В ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІЙ СФЕРІ

РОЗДІЛ ІІІ. ТРУДОВЕ ПРАВО

БОЖКО В.М. МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУЛЮВАННЯ ПОНЯТЬ У ТРУДОВОМУ ПРАВІ

РОЗДІЛ ІV. ГОСПОДАРСЬКЕ ТА ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

БОНДАР О.Г. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПРАВОВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ В УКРАЇНІ: ОКРЕМІ РОЗДУМИ

РОЗДІЛ V. АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

АНДРЄЄВА Д.Є. ГЕНЕЗИС АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В ГАЛУЗІ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ В ПРАВОВІЙ ДОКТРИНІ
ВОВЧУК М.М. ПОНЯТТЯ КЛАСИФІКАЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ
ГАЛІЦИНА Н.В. КЛАСИФІКАЦІЙНИЙ РОЗПОДІЛ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОЦЕДУР
ГРУШАНСЬКИЙ А.О. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ДОГОВОРУ КОМЕРЦІЙНОЇ КОНЦЕСІЇ В УКРАЇНІ
ДАНЕЛЮК В.І. ФОРМИ ТА МЕТОДИ КОНТРОЛЮ МИТНИХ ОРГАНІВ ЗА ПОСЕРЕДНИЦЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В ГАЛУЗІ МИТНОЇ СПРАВИ
ІГОНІН Р.В. ПРАВОВА ПРИРОДА ДЕРЖАВНОЇ СУДОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
КОЛОМОЄЦЬ Т.О., ЛЮТІКОВ П.С. ЮРИДИЧНІ ОСОБИ ЯК СУБ’ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА: ПИТАННЯ ҐЕНЕЗИСУ ДОСЛІДЖЕННЯ У ВІТЧИЗНЯНІЙ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІЙ ДОКТРИНІ
КОНДАКОВ Д.М. ІНОЗЕМНИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ДЛЯ ВИРІВНЮВАННЯ РЕҐІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ
ЛІТІНСЬКА Я.Г. ГЕНЕЗИС ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ДОПУСК ДО МЕДИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ДЕЯКИХ КРАЇНАХ СВІТУ ДО 1914 РОКУ
НІКІТЕНКО Н.П. ПІДСТАВИ ВІДВОДУ (САМОВІДВОДУ) В АДМІНІСТРАТИВНО- ЮРИСДИКЦІЙНОМУ ПРОЦЕСІ
ОВЕРЧЕНКО І.С. ТЕНДЕНЦІЇ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ З ТЕХНІЧНОГО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ В СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ
ПОКАТАЄВА О.В. ПОДАТОК НА НЕРУХОМІСТЬ: ПРАВОВА ПРИРОДА ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОЯВИ
СЕРГІЄНКО К.А. ЗНАЧЕННЯ ПРИНЦИПУ ЗАКОННОСТІ В АДМІНІСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ МІЛІЦІЇ
ШУЛЬГА Є. ПОНЯТТЯ ІНСТИТУТУ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ВОДНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
ШЕВЕЙКО Р.І. ВИТРАТИ В АДМІНІСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦІЙНОМУ ПРОЦЕСІ: ПРОБЛЕМАТИКА ДОСЛІДЖЕННЯ У ВІТЧИЗНЯНІЙ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІЙ ДОКТРИНІ
ЯЦУН О.В. КЛАСИФІКАЦІЯ ЗЕМЕЛЬНИХ СПОРІВ ЯК ПРЕДМЕТА РОЗГЛЯДУ СПРАВ У ПОРЯДКУ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ

РОЗДІЛ VI. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА
ТА КРИМІНОЛОГІЇ

БОГАТИРЬОВ І.Г. НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПІДПАЛУ ЯК КВАЛІФІКУЮЧОЇ ОЗНАКИ Ч.2 СТ.194 КК УКРАЇНИ
БОСТАН Л.М., КОХАНОВСЬКА О.І. ІСТОРИКО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ШАХРАЙСТВА ЯК КРИМІНАЛЬНО КАРАНОГО ДІЯННЯ
ГУЦУЛЯК М.Я. ПРАВОВИЙ СТАТУС ОСІБ, ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОКАРАННЯ У ВИДІ ГРОМАДСЬКИХ РОБІТ
ПІДВИСОЦЬКИЙ Р.М. СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА НАГЛЯДУ ЗА ЗАСУДЖЕНИМИ В КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧИХ УСТАНОВАХ ЗАКРИТОГО ТИПУ
ПЛУТИЦЬКА К.М. ПРИМУШУВАННЯ ДО ВСТУПУ В СТАТЕВИЙ ЗВ’ЯЗОК У КРИМІНАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
СКРИННІКОВА Н.С. КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБИ НЕПОВНОЛІТНЬОГО ЗЛОЧИНЦЯ (ЖІНОЧОЇ СТАТІ), ЯКА ВЧИНЯЄ ЗЛОЧИНИ В УКРАЇНІ
СЮР С.В. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ
ТИМЧУК О.Л. ЗЛОЧИННІСТЬ У ЛАТИНСЬКІЙ АМЕРИЦІ: КРИМІНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ
ХАЛИМОН С.І. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМ РОЗШУКУ ОСІБ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ НА ОБЛІКУ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ ІНСПЕКЦІЇ І УХИЛЯЮТЬСЯ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАНЬ
ХРЯПІНСЬКИЙ П.В. КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ САНКЦІЇ СКРІЗЬ ПРИЗМУ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
ЦАРЮК С.В., НІКІТІНА О.В. ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОГРЕСИВНОЇ СИСТЕМИ ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ ЗАСУДЖЕНИМИ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ
ШЕХОВЦОВА Л.І., СИДОРОВ Я.О. ПРО ДОЦІЛЬНІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ (ДОСВІД ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ)

РОЗДІЛ VII. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

КОРІНЯК О.М. АСПЕКТИ ТЛУМАЧЕННЯ ДЖЕРЕЛ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
ЛУКАШЕВИЧ В.Г. ПОНЯТТЯ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ОРГАНІВ, ЩО ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ: СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ
УЗУНОВА О.В., КАЛЮГА К.В. ПРОБЛЕМИ ПРИЙОМІВ АНАЛІЗУ ОТРИМАНОЇ З МІСЦЯ ПОДІЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ПРИПУЩЕНЬ СТОСОВНО ОСОБИ ЗЛОЧИНЦЯ
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА ПРО АВТОРІВ