Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки № 2 2016

РОЗДІЛ I. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО;
МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

ОЛІЙНИК В.С. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО КОЖНОГО НА ОСОБИСТУ НЕДОТОРКАННІСТЬ (ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ)
СКИБЕНКО О.І. ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
ЧЕРНИЧКО В.В. РЕЄСТРАЦІЯ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ ЯК ПЕРЕДУМОВА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ОБ’ЄДНАННЯ В ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

РОЗДІЛ ІІ. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

ЖУКОРСЬКА Я.М., МУДРИК К.А. РОЛЬ МІЖНАРОДНИХ КРИМІНАЛЬНИХ ТРИБУНАЛІВ У СУЧАСНОМУ МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ

РОЗДІЛ ІІІ. АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

КОЛОМОЄЦЬ Т.О., КАЛНИШ Д.О. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗДІЙСНЕННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ СВОГО КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА НА ВІДМОВУ ВІД ВИКОНАННЯ ЯВНО ЗЛОЧИННОГО НАКАЗУ
АНПІЛОГОВ О.В. ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ ЯК ПРЕДМЕТУ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ЛИСЬКОВ М.О. КОНТРОЛЬ І НАГЛЯД У СФЕРІ ЛОТЕРЕЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ
ПЛЕТНЬОВА А.Є. ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СЬОГОДЕННЯ
РУДОЙ К.М. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УЧАСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ В МІЖНАРОДНИХ ОПЕРАЦІЯХ ІЗ ПІДТРИМАННЯ МИРУ Й БЕЗПЕКИ
КОЛЕСНІК Л.І. ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ Й ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДАТКОВОГО ПРОЦЕСУ
ПОЛЯК А.В. СТАНОВЛЕННЯ Й РОЗВИТОК ПОДАТКОВИХ ОРГАНІВ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ

РОЗДІЛ ІV. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА
ТА КРИМІНОЛОГІЇ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

СОТУЛА О.С. УМИСНЕ ВБИВСТВО З ХУЛІГАНСЬКИХ МОТИВІВ З ПОГЛЯДУ ПРАВОВОЇ КОМПАРАТИВІСТИКИ
ТУРЛОВА Ю.А. ФАКТОРИ ЛАТЕНТНОСТІ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ
ГРИГОР’ЄВ Р.Г. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗАПОБІГАННЯ СЛУЖБОВІЙ КОРУПЦІЇ

РОЗДІЛ V. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА;
ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

ІВАНОВ А.О. ОКРЕМІ ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБВИНУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРОРА
ПАЛЯНИЧКО Д.Г. ОБСТАВИНИ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ УСТАНОВЛЕННЮ В РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ДИТЯЧОЮ ПОРНОГРАФІЄЮ
СУХАЧОВ О.О. ПОНЯТТЯ, ПЕРЕЛІК І КЛАСИФІКАЦІЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВИХ ЗАХОДІВ ЯК ОСНОВА ДОСЛІДЖЕННЯ ПИТАНЬ ЇХ КОНСПІРАЦІЇ
РЕВЕНКО О.І. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОБШУКУ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ НЕЗАКОННОГО ВИДОБУВАННЯ ВУГІЛЛЯ

РОЗДІЛ VІ. ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

ДМИТРЕНКО І.М. ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «БІОБЕЗПЕКА» ТА ЙОГО МІСЦЯ В СИСТЕМІ ПРАВА УКРАЇНИ
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА ПРО АВТОРІВ