Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки № 2 2014

РОЗДІЛ I. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ
ДЕРЖАВИ І ПРАВА

BOSTAN L.M. METHOD OF PERIODIZATION IN THE METHODOLOGYS TOOL OF THE HISTORY OF STATE AND LAW
ЛЯШЕНКО Р.Д., БАЛЬКОВСЬКА К.І. ШИКАНА ЯК ОСОБЛИВИЙ ВИД ЗЛОВЖИВАННЯ ПРАВОМ
ХАЧАТУРОВ Е.Б. ІСТОРИЧНО-ПРАВОВА РЕЦЕПЦІЯ ДАВНЬОГО СУДНОБУДУВАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
КУРУСЬ Т.В. ОСНОВНІ НАПРЯМИ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ РЕЗУЛЬТАТІВ НОРМОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ
ЧЕРНООЧЕНКО Д.І. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПРИНЦИПІВ КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА В КОНСТИТУЦІЙНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

РОЗДІЛ ІІ. КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

BROVCHENKO N.V. LEGAL FACTS IN MUNICIPAL LAW: PROBLEMS OF DEFINITION AND CHARACTERIZATION OF THE ESSENTIAL FEATURES
НЕСТЕРОВИЧ В.Ф. ВДОСКОНАЛЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ГРОМАДСЬКОСТІ НА ПРИЙНЯТТЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ В УКРАЇНІ
КУЗЬМЕНКО Я.П. МІСЦЕ ПРАВА НА ЖИТТЯ В СИСТЕМІ ПРАВ ЛЮДИНИ

РОЗДІЛ ІІІ. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС;
СІМЕЙНЕ ПРАВО

ЯКОВЕНКО Є.О. ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСТУ ПОСАДОВИМИ АБО СЛУЖБОВИМИ ОСОБАМИ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ГІДНОСТІ ТА ЧЕСТІ, ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ, СПРОСТУВАННЯ НЕДОСТОВІРНОЇ І НЕГАТИВНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

РОЗДІЛ ІV. АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

КОЛОМОЕЦ Т.А. ЮБИЛЕЙ ЗАСЛУЖЕННОГО ЮРИСТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, КАНДИДАТА ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОРА НАДЕЖДЫ ГЕОРГИЕВНЫ САЛИЩЕВОЙ
ALIMOV K.O. THE HISTORY OF THE “PUBLIC WORKS” INSTITUTION ORIGIN AND DEVELOPMENT IN THE LAWFUL DOCTRINE AND LEGAL SYSTEM
БЕРЕЖНА І.А., БЕРЕЖНИЙ О.Р. СТАТУС ПЕРЕКЛАДАЧА В АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНОМУ ПРОВАДЖЕННІ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
PIROZHKOVA Y.V. ANALYSIS OF FOREIGN EXPERIENCE SPECIFICS OF LEGAL REGULATION OF ORGANIZATION, MANAGEMENT AND MAINTENANCE OF GOVERNMENT DEBT: PRIORITIES OF ITS IMPLEMENTATION IN UKRAINE
SHARAIA A.A. PRINCIPLES OF ADMINISTRATIVE LAW: GENERAL CHARACTERISTICS OF FEATURES
ТРИПОЛЬСЬКА М.І. ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДУ ПОДАТКОВОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ
ЧОРНА В.Г., ЮСІФЛІ А. Т.О. ЛІЦЕНЗУВАННЯ ЯК АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ ЗАСІБ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
ГАВРИЛЮК Р.В. ЩОДО СУТНОСТІ ДОЗВІЛЬНОЇ СИСТЕМИ ДОПУСКУ ДО КЕРУВАННЯ ТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ
ЄФРЕМОВА М.Ю. НАПРЯМКИ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРАЦІВНИКІВ
КОНДРАТЬЄВ А.Ю. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНИХ СТАТИСТИЧНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ В УКРАЇНІ
МОЛЧАНОВ Р.Ю. АКТУАЛІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СПЕЦІАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ПО БОРОТЬБІ З ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ
РОГАЧОВ Ю.М. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ В СТРУКТУРІ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ

РОЗДІЛ V. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА КРИМІНОЛОГІЇ;
КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

CHMUT S.V. SOME ASPECTS OF THE IMPLEMENTATION OF THE INTERNATIONAL LEGAL OBLIGATIONS OF UKRAINE ON COUNTERING SEXUAL EXPLOITATION AND PEDOPHILIA
SABADASH V.P. TOPICAL ISSUES OF THE ESTABLISHMENT AND FUNCTIONING OF SPECIAL STATE ORGANIZATIONS TO FIGHT AGAINST THE INTERNET FRAUD IN DIFFERENT COUNTRIES OF THE WORLD

РОЗДІЛ VІ. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА;
ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

СІЧКОВСЬКА І.В. КЛАСИФІКАЦІЯ СЛІДЧИХ СИТУАЦІЙ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ВБИВСТВ
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА ПРО АВТОРІВ