Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки № 2 2010

РОЗДІЛ I. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ
ДЕРЖАВИ І ПРАВА

БОСТАН С.К., БОСТАН Л.М. ГУМАНІСТИЧНІ ОСНОВИ СУЧАСНОГО ЮРИДИЧНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ
БОЖКО В.М. ВІТЧИЗНЯНА ПРАКТИКА ЗАКОНОДАВЧОГО РОЗМЕЖУВАННЯ ЗМІСТУ ТЕРМІНІВ „ЗАРОБІТНА ПЛАТА” Й „ОПЛАТА ПРАЦІ”
КОЛОСОВА О.О. ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ В ЧАСИ ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ УРЯДІВ 1917-1921 РОКІВ
ТИМЧЕНКО Г.В. ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАКОНОДАВСТВА – ДО ІСТОРІОГРАФІЇ ПРОБЛЕМИ

РОЗДІЛ ІІ. КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

АБАСОВ Г.Г. ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ДЕФІНІЦІЇ «ГАРАНТІЇ ПРАВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ»
КУЛІНІЧ О.О. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ВИЩУ ОСВІТУ
НЄДОВ І.М. МІСЦЕ ІНСТИТУТУ МІСЦЕВОГО ОМБУДСМАНА СЕРЕД ІНШИХ ІНСТИТУТІВ ОМБУДСМАНА
БРОВЧЕНКО Н.В. ДЕФЕКТНІСТЬ ЮРИДИЧНИХ ФАКТІВ У КОНСТИТУЦІЙНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВОВОЇ КАТЕГОРІЇ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

РОЗДІЛ ІІІ. АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

КОЛОМОЄЦЬ Т.О. ІНТЕГРАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ СКЛАДОВОЇ ВІТЧИЗНЯНОГО АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНОГО ПРАВА – НАГАЛЬНА ВИМОГА СУЧАСНОЇ НОРМОТВОРЧОСТІ
КРУТОВ В.В., КУРИЛО В.І. БОЛЬШАКОВ В.Н. ВИКОРИСТАННЯ ДОСВІДУ ДЕРЖАВНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ВІДОМСТВ І ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ЗАРУБІЖНИХ ДЕРЖАВ У ПРАВОВОМУ РЕГУЛЮВАННІ МОНІТОРИНГУ В АПК УКРАЇНИ
ЛЮТІКОВ П.С. ЮРИДИЧНІ ОСОБИ ЯК СУБ’ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА: ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ РОЛІ У СВІТЛІ МОДЕРНІЗАЦІЇ ГАЛУЗІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА ТА ПЕРЕГЛЯДУ ЇЇ ПРЕДМЕТА
МАЦЕЛИК Т.О. КОМПЕТЕНЦІЯ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ: ПОНЯТТЯ ТА СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ
МЕЛІХОВА О.Ю. ФУНКЦІЇ ЯК ЕЛЕМЕНТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ В УКРАЇНІ
ВІХЛЯЄВ М.Ю. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПОРЯДКУ СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФЕСІЙНИХ ПРАВНИЧИХ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ
ДОВГОПОЛИК А.А. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ КРЕДИТНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ ЯК АДМІНІСТРАТИВНА ПРОЦЕДУРА
КОВАЛЬ А.М. ДО ПИТАННЯ ПРО НЕОБХІДНІСТЬ ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАКРІПЛЕННЯ ПРАВ ПАЦІЄНТІВ В УКРАЇНІ
КОСТЕНКО О.І. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА НОРМА ЯК ОБ’ЄКТ ТЛУМАЧЕННЯ: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ
КУРКОВА К.М. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ПРАВ НА РЕЗУЛЬТАТИ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ
НІКІТЕНКО Н.П. СУБ’ЄКТИ ВІДВОДУ (САМОВІДВОДУ) В АДМІНІСТРАТИВНО- ЮРИСДИКЦІЙНОМУ ПРОЦЕСІ
ЯЦУН О.В. СТАДІЇ РОЗГЛЯДУ СПРАВ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ЗЕМЕЛЬНИМИ ПРАВОВІДНОСИНАМИ, У ПОРЯДКУ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА

РОЗДІЛ ІV. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС. СІМЕЙНЕ ПРАВО

ШИШКА Р.Б. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН ЗА ДОГОВОРАМИ НА БЕЗОПЛАТНУ ПЕРЕДАЧУ ПРАВ НА ОБ’ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН
БОЛОКАН І.В. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ РОЗГЛЯДУ СУДАМИ СПРАВ ПРО ВИЗНАННЯ СПАДЩИНИ ВІДУМЕРЛОЮ
БИЧКІВСЬКИЙ О.О. СПАДКОВИЙ ДОГОВІР: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАКОНОДАВЧОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ

РОЗДІЛ V. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА
ТА КРИМІНОЛОГІЇ

БОГАТИРЬОВ І.Г., СКОРИКОВА В.О. КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАПОБІГАННЯ НАСИЛЬСТВА В СІМ’Ї
БОГАТИРЬОВА О.І. ІНСТИТУТ ПОКАРАНЬ, НЕ ПОВ’ЯЗАНИХ З ПОЗБАВЛЕННЯМ ВОЛІ (ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ ЗАСАДИ)
ХРЯПІНСЬКИЙ П.В. СПЕЦІАЛЬНЕ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В ОСОБЛИВІЙ ЧАСТИНІ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА: (РАДЯНСЬКИЙ ПЕРІОД)
БАНДОЛЯ Л.Г. ПОНЯТТЯ ТА ФОРМИ УХИЛЕННЯ ВІД ПОКАРАННЯ У ВИДІ ГРОМАДСЬКИХ РОБІТ
ЗВЕНИГОРОДСЬКИЙ О.М. ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ КОНТРОЛЮ ЗА ОСОБАМИ, ЗВІЛЬНЕНИМИ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ З ВИПРОБУВАННЯМ
МАКОВІЙ В.В. СТАН НАУКОВОЇ РОЗРОБКИ ПОКАРАННЯ У ВИДІ ОБМЕЖЕННЯ ВОЛІ
ПУЗИРЬОВ М.С. ПОНЯТТЯ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИДІ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ НА ПЕВНИЙ СТРОК
СОКОРИНСЬКИЙ Ю.В. КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАРАННЯ У ВИДІ ТРИМАННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ У ДИСЦИПЛІНАРНОМУ БАТАЛЬЙОНІ
СЮР С.В. ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЯК ЗАСІБ ВИПРАВЛЕННЯ І РЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ ЗАСУДЖЕНИХ У КРИМІНАЛЬНО- ВИКОНАВЧИХ УСТАНОВАХ ДКВС УКРАЇНИ
ЛАТІНОВА О.К. СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ ЗАСУДЖЕНИХ-ІНВАЛІДІВ ПІСЛЯ ЗВІЛЬНЕННЯ З ВИПРАВНИХ УСТАНОВ

РОЗДІЛ VI. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

ЖУПІНА О.С. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРОК ЗА ЗАЯВАМИ ТА ПОВІДОМЛЕННЯМИ ПРО ПЕРЕВИЩЕННЯ ВЛАДИ АБО СЛУЖБОВИХ ПОВНОВАЖЕНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ НАСИЛЬСТВА
МАЛА О.Р. ПІДСТАВИ ПРЕДСТАВНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРОРА В КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ
НЕСТОР Н.В. СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВА ОБУМОВЛЕНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ МЕДІАЦІЇ В ПРАВОВУ СИСТЕМУ УКРАЇНИ

РОЗДІЛ VII. НАУКОВЕ ЖИТТЯ

ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ
НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА ПРО АВТОРІВ