Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки № 2 2009

РОЗДІЛ I. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ
ДЕРЖАВИ І ПРАВА

ГАНЗЕНКО О.О. ПРАВОВІ ЗАСОБИ ПОДОЛАННЯ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ В УКРАЇНІ: АСПЕКТИ ТЕОРІЇ
САМІЛО Г.О. ПРАВОСВІДОМІСТЬ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОГО ТА МУСУЛЬМАНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
ДЕНИСЕНКО В.В. ПОНЯТТЯ СПРАВЕДЛИВОЇ ВІЙНИ ТА ПРАВОВА РЕҐЛАМЕНТАЦІЯ ЇЇ ОГОЛОШЕННЯ В СТАРОДАВНЬОМУ РИМІ
СЕРЕДА А.М. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ ЗА ДОБИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ

РОЗДІЛ ІІ. КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

БАТАНОВ О.В., БРОВЧЕНКО Н.В. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ ЮРИДИЧНИХ ФАКТІВ У МУНІЦИПАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ
ГУБРІЄНКО О.М. ПОЛІТИКО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНИХ ФЕДЕРАТИВНИХ ДЕРЖАВ
ЖУРАВЛЬОВА Г.С. ФОРМИ ТА МЕХАНІЗМ ПАРЛАМЕНТСЬКОГО КОНТРОЛЮ
ТИМЧУК О.Л. ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНИХ АВТОРИТАРНИХ ПОЛІТИЧНИХ РЕЖИМІВ

РОЗДІЛ ІІІ. АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

КОЛОМОЄЦЬ Т.О., МЕЛІХОВА О.Ю. АТЕСТАЦІЯ НАУКОВИХ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ В СИСТЕМІ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В СФЕРІ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ: АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ НА ПРИКЛАДІ КРАЇН ПОСТРАДЯНСЬКОГО ПРОСТОРУ
КОЛПАКОВ В.К., ОПЛАЧКО І.О. ІСТОРІОГРАФІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ФЕНОМЕНА «ПОТЕРПІЛИЙ В АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНОМУ ПРОЦЕСІ» У ВІТЧИЗНЯНІЙ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІЙ НАУЦІ
ЛЮТІКОВ П.С. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ В ГАЛУЗІ ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ В УКРАЇНІ: АНАЛІЗ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕФОРМУВАННЯ
ПИРОЖКОВА Ю.В. ЕЛЕМЕНТИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ АВТОМОБІЛЕБУДУВАННЯ В УКРАЇНІ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ
СІНЄЛЬНІК Р.В. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ЗАКОНОДАВСТВА В СФЕРІ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАХИСНИКА В ПРОВАДЖЕННІ В СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
СКВІРСЬКИЙ І.О. ПІДСТАВИ ЗАСТОСУВАННЯ ВИПРАВНИХ РОБІТ: ХАРАКТЕРИСТИКА РІЗНОВИДІВ

РОЗДІЛ ІV. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС. СІМЕЙНЕ ПРАВО 

ШИШКА Р.Б., САМОЙЛЕНКО Г.В. ЦІНА ЯК ОБ’ЄКТ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА
БОЛОКАН І.В. ОСОБЛИВОСТІ РОЗГЛЯДУ СУДОМ СПРАВ ПРО ПЕРЕДАЧУ БЕЗХАЗЯЙНОЇ НЕРУХОМОЇ РЕЧІ В КОМУНАЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ
МИХАЙЛЕНКО О.О. ПІДСТАВИ ВСТАНОВЛЕННЯ СУПЕРФІЦІАРНОГО ПРАВА

РОЗДІЛ V. ГОСПОДАРСЬКЕ ТА ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО 

БОНДАР О.Г. ПРАВО ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ В УКРАЇНІ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОБ’ЄКТНОГО СКЛАДУ

СИДОРОВ Я.О. ДОГОВІР КОМЕРЦІЙНОЇ КОНЦЕСІЇ: ПІДСТАВИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРИПИНЕННЯ ТА КРИМІНОЛОГІЇ

РОЗДІЛ VІ. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА
ТА КРИМІНОЛОГІЇ 

ХАРЧЕНКО В.Б. ЩЕ РАЗ ДО ПРОБЛЕМИ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ПРАВ НА ОБ’ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
СИНЄОКИЙ О.В. НАНОНАУКА – РОЗВИТКУ СУДОВО-ЕКСПЕРТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ХРЯПІНСЬКИЙ П.В. ВІДНОВНЕ ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ПЕРЕПОНИ ТА ШЛЯХИ ЇХНЬОГО ПОДОЛАННЯ
ШЕХОВЦОВА Л.І. ПИТАННЯ ПРО ЕВТАНАЗІЮ: «ЗА» ТА «ПРОТИ»
ФІЛЕЙ Ю.В. РОЛЬ ПОКАРАННЯ В ЗАПОБІГАННІ ЗЛОЧИННОСТІ
ДЬОМЕНКО С.В. НАСИЛЬСТВО ЯК ЗАСІБ ВЧИНЕННЯ ВИМАГАННЯ: КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

РОЗДІЛ VІI. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

ЛУКАШЕВИЧ В.Г. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУЛЬНЕ ПІЗНАННЯ ТА ДОКАЗУВАННЯ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ
САБАДАШ В.П., ЄНА І.В. ПРЕДМЕТ ВІДАННЯ ПРОКУРОРА В ДОСУДОВОМУ ПРОВАДЖЕННІ
УЗУНОВА О.В. ЗНАЧЕННЯ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ АКТІВ, ЯК ДЖЕРЕЛ ПРАВА, ДЛЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ
КРАМАРЕНКО Ю.М. ФРОЛОВ О.В. ПОНЯТТЯ І СУТНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ З РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ

РОЗДІЛ VIІI. НАУКОВЕ ЖИТТЯ 

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЮРИДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ: ЗДОБУТКИ 18-РІЧЧЯ
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА ПРО АВТОРІВ