Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки № 2 2011 (частина 2)

РОЗДІЛ ІІI. КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

БИКОВ О.М. НЕУРЯДОВІ МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СВОБОДИ ВІРОСПОВІДАННЯ
ЖУРАВЛЬОВА Г.С. ДЕФІНІЦІЇ ПАРЛАМЕНТУ І ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ
СКВІРСЬКИЙ І.О. ПРАВОВА ПРИРОДА РІШЕНЬ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ ЯК НОРМАТИВНО-ДОКТРИНАЛЬНОГО ФЕНОМЕНА

РОЗДІЛ ІV. ТРУДОВЕ ПРАВО

БОЖКО В.М. ПОНЯТТЯ ПРИНЦИПІВ ОПЛАТИ ПРАЦІ
КИЯН В.Я. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ ЗМІН УМОВ ДОГОВОРУ ПРО ПРОХОДЖЕННЯ СЛУЖБИ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

РОЗДІЛ V. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС. СІМЕЙНЕ ПРАВО

БИЧКІВСЬКИЙ О.О. СПАДКУВАННЯ ЗА ЗАКОНОМ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ ТА ОКРЕМИХ ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ
БОРЩЕВСЬКА Г.Е. ГАРАНТІЇ ТА ЗАХИСТ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ-МІГРАНТІВ
КРИВЦУН О.О. ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ ЗНАКІВ ДЛЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ
МАКОВІЙ В.П. ЗАСТАВА ЗЕМЛІ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
МІСІНКЕВИЧ А.Л. ПОНЯТТЯ РЕКУЛЬТИВАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ ЯК ЮРИДИЧНОЇ КАТЕГОРІЇ
НЕЧИПУРЕНКО О.М. ПРОБЛЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ З ДОГОВОРУ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ ТАКСІ
РОГОВЕНКО О.В. ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ ПРИБЕРЕЖНОЇ СМУГИ МОРІВ ЯК ПРАВОВОЇ КАТЕГОРІЇ
САМОЙЛЕНКО Г.В. ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ СВОБОДИ ДОГОВОРУ В ДОГОВОРІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРА
СИДОР В.Д. КОЛІЗІЙНІСТЬ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ЯК ПЕРЕПОНА НА ШЛЯХУ ЙОГО РОЗВИТКУ
ШИШКА О.Р. СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ «ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ» ТА «ЕЛЕКТРОННА ТОРГІВЛЯ»
БИКАНОВА А.В. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ МАЙНА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА – ДЕРЖАВНИХ УСТАНОВ
ПРОТАС А.М. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ, ПОВЯЗАНІ З ПРОЦУЕСУАЛЬНИМИ ОСОБЛИВОСТЯМИ РОЗГЛЯДУ СПРАВ, ЩО ВИНИКАЮТЬ З ЖИТЛОВИХ СПОРІВ
ТЕРОВАНЕСОВ А.М. ПРАВОВА МОДЕЛЬ ВІТЧИЗНЯНОЇ СИСТЕМИ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ

РОЗДІЛ VI. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА КРИМІНОЛОГІЇ

ХРЯПІНСЬКИЙ П.В. СКЛАД ІНШОГО ЗЛОЧИНУ, ЩО УНЕМОЖЛИВЛЮЄ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
ТИМЧУК О.Л. ЗЛОЧИННІСТЬ У КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: КРИМІНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ
КОХАНОВСЬКА О.І. ІСТОРИКО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА КРИМІНАЛІЗАЦІЇ НЕЗАКОННИХ ДІЙ З ІНСАЙДЕРСЬКОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ
МАМОЧКА Р.В. ЕКОНОМІЧНА ЗЛОЧИННІСТЬ ЯК ЗАГРОЗА ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ
ОМЕЛЬЯНЕНКО М.І. ПОРУШЕННЯ ВСТАНОВЛЕНОГО ПОРЯДКУ АРЕШТУ КОШТІВ ЯК ПІДСТАВА КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА СТ.388 КК УКРАЇНИ

РОЗДІЛ VІI. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

БОНДАРЕНКО Д.А., НАЗАРЕНКО П.Г. ВИДИ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ДОВКІЛЛЯ, ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ ПЕРЕВІРКИ
ВОЙТОВИЧ Є.М. СУЧАСНІ АСПЕКТИ ІНСТИТУТУ ДОДАТКОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ
БУШКЕВИЧ Н.С., ГРИДЮШКО П.В. ТАКТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ДОПРОСА ПО ДЕЛАМ О ХУЛИГАНСТВЕ
ГМИРКО В.П. СПОСІБ ДІЯЛЬНОСТІ ДОКАЗУВАННЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ: ДІЯЛЬНІСНИЙ ПОГЛЯД
ЄНА І.В. ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ МЕЖ КОМПЕТЕНЦІЇ ПРОКУРОРА ПРИ ЗДІЙСНЕННІ НАГЛЯДУ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНІВ ОРГАНАМИ, ЩО ПРОВОДЯТЬ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ
ИСЮТИН-ФЕДОТКОВ Д.В. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ДЕРМАТОГЛИФИКА – РАЗДЕЛ ТРАСОЛОГИИ?
КРЄПАКОВ І.О. ОСОБА ЗЛОЧИНЦЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИМАГАНЬ
НАЗАРЕНКО П.Г. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ НЕДОТОРКАНОСТІ ЖИТЛА В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДІЗНАННЯ ТА ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА
СМОКОВ С.М. КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАХОДІВ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРИМУСУ
ЧАПЛИНСЬКИЙ К.О. ТАКТИЧНІ ПРИЙОМИ ПРОВЕДЕННЯ ОБШУКУ

РОЗДІЛ VIІI. НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ

ВОЛОЩУК А.М. ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ЩО ПРОТИДІЮТЬ НЕЗАКОННОМУ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН І ПРЕКУРСОРІВ
КУШНІР С.М. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ
СВИСТОВИЧ Р.С. ЗАГАЛЬНОПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ: ПРИНЦИП СВОБОДИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ, ПРАВОВИЙ КРИТЕРІЙ КЛАСИФІКАЦІЇ

РОЗДІЛ IХ. НАУКОВЕ ЖИТТЯ

ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА ПРО АВТОРІВ