Ампаро № 1 2023

Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки № 1 2023

РОЗДІЛ І. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Латковський П. П.
ПРИНЦИПИ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЯК ПОКАЗНИК РІВНЯ УРЕГУЛЬОВАНОСТІ ПОДАТКОВИХ ПРАВОВІДНОСИН

Хлібороб Н. Є.
ТРАНСФОРМАЦІЯ СТАТУСУ УЧАСНИКІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА НА ТЛІ ЦИФРОВІЗАЦІЇ

РОЗДІЛ ІІ. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Довженко Я. М., Dovzhenko Y. M.
РОЗМЕЖУВАННЯ ПОНЯТЬ ПСИХОЛОГІЧНОГО ТА ПСИХІЧНОГО НАСИЛЬСТВА В СФЕРІ СІМЕЙНИХ ВІДНОСИН У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

Дудоров О. О., Мовчан Р. О.
ОЗНАКИ, ЩО ПІДВИЩУЮТЬ ТЯЖКІСТЬ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ НА РЕЧІ, ЗА ПРОЄКТОМ КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ

РОЗДІЛ ІІІ. СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Чувакова Г. М.
ПРАВОРЕАЛІЗАЦІЙНІ АНОМАЛІЇ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

Шишлюк В. Р.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ ДОСУДОВЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА СУДОВИЙ ЗАХИСТ: ОСОБЛИВОСТІ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ

РОЗДІЛ IV. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Харитонов Р. Ф., Крикунова С. О.
ЄВРОПЕЙСЬКА СИСТЕМА ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

РОЗДІЛ V. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ

Федчишин С. А.
ПОСАДИ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ З ВИСОКИМ ТА ПІДВИЩЕНИМ РІВНЕМ КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ: ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ