Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки № 1 2016

РОЗДІЛ I. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ
ДЕРЖАВИ І ПРАВА

КОЛОМОЄЦЬ Т.О., ЖУКОВ М.С. ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ШЛЯХОМ ЗДІЙСНЕННЯ РОЗВІДУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД ЗАПОРОЗЬКОЇ СІЧІ
БЕРНАДСЬКИЙ Б.В. ПЕРШИЙ БІЙ ТАЄМНОЇ ВІЙНИ
ВАРДАНЯН Л.Г. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОСТМОРТАЛЬНОЙ РЕПРОДУКЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ
МИНГЕЛА О.А. ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА И МЕХАНИЗМ ПРАВОРЕАЛИЗАЦИИ

РОЗДІЛ ІІ. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС;
МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

ТКАЧУК О.С. РЕАЛІЗАЦІЯ СУДОВОЮ ВЛАДОЮ ПРИНЦИПІВ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА Й ЗАКОННОСТІ
ЩИПАНОВА О.О., ШЕХОВЦОВА Т.О. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПІДСТАВ УСТАНОВЛЕННЯ СЕРВІТУТНИХ ПРАВ
БУТЕНКО І.О. ПРОКУРОР ЯК СУБ’ЄКТ ЦИВІЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН
КАЛЮЖНА В.В. ЦИВІЛЬНА ПРАВОСУБ’ЄКТНІСТЬ ОБ’ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКІВ
КАЛЮЖНИЙ В.В. ПРАВО НА ЖИТЛО ТА ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ЖИТЛОВИХ ПРАВ: ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ
МИТНИК А.К. ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО З ПОГЛЯДУ ПІДТРИМКИ НАУКОВИХ ПАРКІВ ЯК СУБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

РОЗДІЛ ІІІ. АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

КОЛОМОЄЦЬ Т.О., ШЕВЧЕНКО М.В. МОТИВАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРИСЯГИ
КУРИЛО В.І., АРУТЮНЯН Д.А. СУТНІСТЬ І ЗМІСТ ПОНЯТТЯ «ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ У СФЕРІ ВЕДЕННЯ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ»: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
ЛЕГЕЗА Є.О. ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ НАДАННЯ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ
ЛИТВИН І.І. ПРОЦЕДУРНІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
ПИРОЖКОВА Ю.В. ПРОЦЕДУРНА ФУНКЦІЯ В АСПЕКТІ ПОШУКУ НОВОЇ МОДЕЛІ СИСТЕМИ ФУНКЦІЙ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
ВЛАСЕНКО А.Г. ОТНОСИТЕЛЬНО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ ГРАЖДАНСТВА, ИММИГРАЦИИ И РЕГИСТРАЦИИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
ПРОКОПЕНКО В.В. МИТНИЙ КОНТРОЛЬ ПРИ ПЕРЕМІЩЕННІ МЕТАЛОБРУХТУ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ

РОЗДІЛ ІV. ТРУДОВЕ ПРАВО ТА ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

КУЧМА О.Л. ЗЛОВЖИВАННЯ ПРАВОМ У СФЕРІ ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ: ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ

РОЗДІЛ V. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

ЗАМРИГА А.В. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

РОЗДІЛ VІ. НАУКОВЕ ЖИТТЯ

ВІДГУК
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА ПРО АВТОРІВ