Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки № 1 2010

РОЗДІЛ I. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ
ДЕРЖАВИ І ПРАВА

ШЕВЧЕНКО А.Є., КРАСНОНОСОВ Є.Ю. ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ БОРОТЬБИ З ЕКОНОМІЧНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ В УКРАЇНІ (ІСТОРИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ)

БОЖКО В.М. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ В УКРАЇНІ ВПРОДОВЖ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX СТОЛІТТЯ
УДОВИКА Л.Г. СОЦІАЛЬНО-АНТРОПОЛОГІЧНІ Й ПРАВОВІ АСПЕКТИ НАНОТЕХНОЛОГІЙ
ДОВГАНЧУК С.М. ПРИНЦИП НЕЗАЛЕЖНОСТІ ТРЕТЕЙСЬКИХ СУДДІВ В УКРАЇНІ

РОЗДІЛ ІІ. КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

ЗАХАРЕНКО В.О. ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ СТАНОВЛЕННЯ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ

РОЗДІЛ ІІІ. АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

КОЛОМОЄЦЬ Т.О. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ ІСНУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ: НОВІТНІ ОРІЄНТИРИ СУЧАСНОГО ПЕРІОДУ

КУРИЛО В.І. СУЧАСНИЙ СТАН ІНСТИТУТУ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ НЕРУХОМОГО МАЙНА: СОЦІАЛЬНА ТА ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА
СТЕЦЕНКО В.Ю. ЛІЦЕНЗУВАННЯ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В КОНТЕКСТІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ ОБОВ’ЯЗКОВОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ
ПИРОЖКОВА Ю.В. МОДЕЛЬ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ВІТЧИЗНЯНОГО АВТОМОБІЛЕБУДУВАННЯ В УМОВАХ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ: АНАЛІЗ ДОСВІДУ ЄС, ОСНОВНІ ПРІОРИТЕТИ ЗАПОЗИЧЕННЯ
СКВІРСЬКИЙ І.О. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ПО ЗАСТОСУВАННЮ ВИПРАВНИХ РОБІТ: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ
КИЯН В.Я. ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПЕРЕМІЩЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ НА ВИЩІ ПОСАДИ В ПОРЯДКУ ПРОСУВАННЯ ПО СЛУЖБІ
БАЄВА Л.В. РІШЕННЯ МІСЦЕВИХ РАД У СИСТЕМІ ДЖЕРЕЛ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ
ВІХЛЯЄВ М.Ю. ПРОФЕСІЙНІ ПРАВНИЧІ ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ ТА ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ: ПРАВОВІ АСПЕКТИ РІЗНОВИДІВ ВЗАЄМОДІЇ
ДОВГОПОЛИК А.А. ПОНЯТТЯ КРЕДИТНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ, ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ЯКИХ Є ОБ’ЄКТОМ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ: ДОКТРИНАЛЬНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАКРІПЛЕННЯ
КОСТЕНКО О.І. АДМІНІСТРАТИВНЕ ЗАКОНОДАВСТВО ЯК ОБ’ЄКТ ТЛУМАЧЕННЯ: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ
НІКІТЕНКО Н.П. ВІДВІД (САМОВІДВІД) В АДМІНІСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦІЙНОМУ ПРОЦЕСІ: ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОГО ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ
ФУРМАНЧУК Є.В. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОРЯДКУ ПРОВАДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

РОЗДІЛ ІV. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС. СІМЕЙНЕ ПРАВО

БОЛОКАН І.В. ЗОБОВ’ЯЗАЛЬНО-ПРАВОВІ ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ПРАВ СТОРІН У ДОГОВІРНИХ ВІДНОСИНАХ

САМОЙЛЕНКО Г.В. ДОГОВІР ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖУ: РЕАЛЬНИЙ ЧИ КОНСЕНСУАЛЬНИЙ?
НЕЧИПУРЕНКО О.М. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ ТАКСІ
КАЛАКУРА В.Я. ОСОБЛИВОСТІ ДЖЕРЕЛ МІЖНАРОДНОГО СІМЕЙНОГО ПРАВА

РОЗДІЛ V. ГОСПОДАРСЬКЕ ТА ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

БОНДАР О.Г. ДО ПИТАННЯ ПРО ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ЗЕМЛІ ЯК ОБ’ЄКТА ПРАВА ВЛАСНОСТІ

САДОВИЙ С.М. ОСОБЛИВОСТІ ОБ’ЄКТНОГО СКЛАДУ ПРАВОВІДНОСИН У СФЕРІ ВИРОБНИЦТВА ЗЕРНА В УКРАЇНІ

РОЗДІЛ VI. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА
ТА КРИМІНОЛОГІЇ

ЛУКАШЕВИЧ В.Г. СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА ДОЦІЛЬНІСТЬ ПОВЕРНЕННЯ СМЕРТНОЇ КАРИ

АЛФЬОРОВ С.М. ОСОБЛИВОСТІ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАТОРА ЧИ КЕРІВНИКА ГРУПИ ЯК СУБ’ЄКТА ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ.181 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ (ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ)
АБАКУМОВА Ю.В. КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ОЦІНКА СПОСОБІВ ПІДБУРЮВАННЯ ДО ЗЛОЧИНУ
ХРЯПІНСЬКИЙ П.В. ҐЕНЕЗА СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
ОМЕЛЬЯНЕНКО М.І. ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРЕДМЕТА ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ.388 КК УКРАЇНИ
ЄРЕМІЙ Г.О. ГУМАНІЗАЦІЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ: СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
ШТИРЛОВ О.В. БЕЗПОРАДНИЙ СТАН ОСОБИ ПОТЕРПІЛОГО ЯК ОБТЯЖУЮЧА ОБСТАВИНА В СКЛАДІ ВБИВСТВА
КИРБЯТ’ЄВ О.О. КОМП’ЮТЕРНІ ЗЛОЧИНИ: РЕАЛІЇ СУЧАСНОСТІ, ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ З НИМИ ТА ЙМОВІРНІ ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

РОЗДІЛ VII. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

САБАДАШ В.П. СПІВРОБІТНИЦТВО ТА ВЗАЄМОДІЯ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ РІЗНИХ ДЕРЖАВ СВІТУ В БОРОТЬБІ З МІЖНАРОДНОЮ КІБЕРЗЛОЧИННІСТЮ

СИНЄОКИЙ О.В., УЗУНОВ П.П. ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПРОКУРОРА-КРИМІНАЛІСТА
УЗУНОВА О.В., ПАСЮТІНА О.В. МОДЕЛЮВАННЯ ЯК НОВИЙ МЕТОД У ДІЯЛЬНОСТІ АДВОКАТА-ЗАХИСНИКА ІЗ ВИЯВЛЕННЯ, ФІКСАЦІЇ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ДОКАЗІВ
ЄНА І.В. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ УЗГОДЖЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ПРОКУРОРА З ПРОЦЕСУАЛЬНОЮ САМОСТІЙНІСТЮ СЛІДЧОГО

ЖУПІНА О.С. ПРОБЛЕМИ ВСТАНОВЛЕННЯ СУБ’ЄКТА ЗЛОЧИНУ ПІД ЧАС ПОРУШЕННЯ КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ ПРО ПЕРЕВИЩЕННЯ ВЛАДИ АБО СЛУЖБОВИХ ПОВНОВАЖЕНЬ

Ларкін М.О. ЗЛОЧИНИ НА ҐРУНТІ РАСОВОЇ, НАЦІОНАЛЬНОЇ ЧИ РЕЛІГІЙНОЇ ВОРОЖНЕЧІ: ПРОФІЛАКТИЧНИЙ АСПЕКТ

РОЗДІЛ VIІI. НАУКОВЕ ЖИТТЯ

ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА ПРО АВТОРІВ