Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки № 1 2009

РОЗДІЛ I. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ
ДЕРЖАВИ І ПРАВА

ГАНЗЕНКО О.О. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ У ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КУЛЬТУРНО-ПРАВОВИЙ ПРОСТІР
СЕРЕДА А.М. ОРГАНИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ ДОБИ ГЕТЬМАНАТУ П. СКОРОПАДСЬКОГО

РОЗДІЛ ІІ. КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

БАТАНОВ О.В. ОСНОВНІ ЕТАПИ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ВЛАДИ ТА ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ СУЧАСНОГО МУНІЦИПАЛІЗМУ В УКРАЇНІ
ГУБРІЄНКО О.М. ОСОБЛИВОСТІ КОНСТИТУЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВ ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ ТА ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ
ЖУРАВЛЬОВА Г.С. АКТУАЛЬНІ ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ДЕФІНІЦІЇ ПАРЛАМЕНТУ
ПРИХОДЬКО Х.В., БРОВЧЕНКО Н.В. ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ЮРИДИЧНОГО ФАКТУ ЯК САМОСТІЙНОГО ЕЛЕМЕНТУ МЕХАНІЗМУ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
СІНЄЛЬНІК Р.В. ДИСКРЕЦІЙНІ ПОВНОВАЖЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ПРОВЕДЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОЇ РЕФОРМИ

РОЗДІЛ ІІІ. АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

КОЛОМОЄЦЬ Т.О. РОЗМЕЖУВАННЯ ЮРИСДИКЦІЙНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ МІЖ АДМІНІСТРАТИВНИМИ ТА ГОСПОДАРСЬКИМИ СУДАМИ: ОКРЕМІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ СЬОГОДЕННЯ
КОЛПАКОВ В.К., ОПЛАЧКО І.О. ПЕРСПЕКТИВИ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УЧАСТІ ПОТЕРПІЛОГО В АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНОМУ ПРОЦЕСІ
КУРИЛО В.І., МЕЛІХОВА О.Ю. ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ В УКРАЇНІ: ЗАГАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА
БІЛОУС В.Т., КУКУРУДЗ Р.О. ОСОБЛИВОСТІ ІНСТИТУТУ АПЕЛЯЦІЇ У ПРОВАДЖЕННІ ЗА СКАРГАМИ ОСІБ
ЛЮТІКОВ П.С. ПРІОРИТЕТНІ ОРІЄНТИРИ ЗАПОЗИЧЕННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ В ГАЛУЗІ ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ ДЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ
ПИРОЖКОВА Ю.В. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АВТОМОБІЛЕБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ
ПРИЙМАЧЕНКО Д.В., ЩЕРБИНА В.І. ЗАКОНОДАВСТВО ПРО ПРОХОДЖЕННЯ СЛУЖБИ ПРАЦІВНИКАМИ МИТНОЇ СЛУЖБИ: СПІВВІДНОШЕННЯ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО
СКВІРСЬКИЙ І.О. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРАВОВОГО ЗАКРІПЛЕННЯ ЗАСАД ВИПРАВНИХ РОБІТ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ ЯК ВИДУ АДМІНІСТРАТИВНИХ СТЯГНЕНЬ, МОЖЛИВІ ШЛЯХИ ЙОГО ЗАПОЗИЧЕННЯ ДЛЯ УКРАЇНИ

РОЗДІЛ ІV. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС. СІМЕЙНЕ ПРАВО

ШИШКА Р.Б., САМОЙЛЕНКО Г.В. ДОГОВІР ПРО БУКСИРУВАННЯ: ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА
БОЛОКАН І.В. ЗАХИСТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ ПІДПРИЄМЦІВ У ВИПАДКАХ ВТРУЧАННЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ЇХ ПОСАДОВИХ ОСІБ У ЗДІЙСНЕННЯ ВЛАСНИКОМ ЙОГО ПРАВОМОЧНОСТЕЙ
МИХАЙЛЕНКО О.О. ОСОБЛИВОСТІ ЗМІСТУ ДОГОВОРУ ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОГО СЕРВІТУТУ
НЕЧИПУРЕНКО О.М. СТОРОНИ ДОГОВОРУ НА ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ ТАКСІ
ЧОРНООЧЕНКО С.І., БОРЩЕВСЬКА Г.Е. ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ТА ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ КОНВЕНЦІЇ ООН ПРО ЗАХИСТ ПРАВ УСІХ ПРАЦІВНИКІВ-МІГРАНТІВ І ЧЛЕНІВ ЇХ СІМЕЙ

РОЗДІЛ V. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА
ТА КРИМІНОЛОГІЇ

СИНЄОКИЙ О.В. ВСТУП ДО КРИМІНОПЕРВЕРСОЛОГІЇ. КОНТРКУЛЬТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ПАТОСЕКСУАЛЬНОЇ АДДИКЦІЇ
ХРЯПІНСЬКИЙ П.В. СУСПІЛЬНА КОРИСНІСТЬ ПРАВОМІРНОЇ ПОВЕДІНКИ, ЩО ЗАОХОЧУЄТЬСЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ КОДЕКСІ УКРАЇНИ
ШЕХОВЦОВА Л.І. СТАТТЯ 117 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ: ОСОБЛИВОСТІ КВАЛІФІКАЦІЇ

РОЗДІЛ VІ. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА;
ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

ЛУКАШЕВИЧ В.Г. ПРОБЛЕМИ РОЗБУДОВИ КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА В КОНТЕКСТІ НОВОЇ КОНЦЕПЦІЇ РЕФОРМУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
БОЯРОВ В.І., ШАЛДИРВАН П.В. ТЕХНОГЕННІ КАТАСТРОФИ: ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ
САБАДАШ В.П., ЛАРКІН М.О. ЕТНОРЕЛІГІЙНА ВОРОЖНЕЧА В РАКУРСІ КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
УЗУНОВА О.В. ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ СТАНОВЛЕННЯ ПРОБЛЕМИ ВИНИКНЕННЯ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ ДОГОВОРІВ УКРАЇНИ

РОЗДІЛ VІІ. НАУКОВЕ ЖИТТЯ

ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА ПРО АВТОРІВ