Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі групи авторів з метою написання колективної монографії

«НОВІТНІ ДОСЯГНЕННЯ ТА ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ»

 

Майбутнє видання стане результатом праці колективу авторів, об'єднаних спільною ідеєю представити підсумки своїх досліджень. Координацію роботи над колективною монографією буде здійснювати Коломоєць Тетяна Олександрівна, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, Заслужений юрист України, декан юридичного факультету Запорізького національного університету.

Підготовка монографії присвячена 30-річчю юридичного факультету Запорізького національного університету, святкування якого відбудеться у жовтні 2021 року. Монографія видається з присвоєнням їй УДК і номера ISBN, вона буде розміщена у наукометричній базі «GoogleScholar», а також передбачена розсилка її примірників у провідні бібліотеки та ЗВО України, щоб з результатами досліджень мало можливість ознайомитися широке коло зацікавлених читачів. Кожному опублікованому матеріалу буде присвоєно DOI. Автори колективної монографії отримують по 1 примірнику видання.

Цінність та необхідність публікації розділу у монографії визначена у нових нормативно-правових актах, з якими можна ознайомитися за посиланням.

До участі у написанні колективної монографії запрошуються науковці, викладачі та аспіранти. Наукові роботи аспірантів необхідно направляти виключно з рецензією наукового керівника.

Матеріали необхідно надіслати з позначкою у темі листа «колективна монографія» на електронну адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. .

 

Графік формування та публікації монографії

Прийом заявок та підрозділів монографії для публікації – до 22 жовтня 2021 року (включно).

Відповідь про прийняття матеріалів – впродовж 5 днів після отримання матеріалів.

Поштова розсилка монографії – після 29 листопада 2021 року.

 

Редакційна колегія

Коломоєць Тетяна Олександрівна, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, Заслужений юрист України, декан юридичного факультету Запорізького національного університету (відповідальна за випуск);

Діхтієвський Петро Васильович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри адміністративного права і процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Колпаков Валерій Костянтинович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри адміністративного та господарського права Запорізького національного університету;

Лученко Дмитро Валентинович, доктор юридичних наук, професор, проректор з наукової роботи Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

Приймаченко Дмитро Володимирович, доктор юридичних наук, професор, проректор з наукової роботи Університету митної справи та фінансів.

 

Структура монографії

1. Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень.

2. Актуальні питання та інноваційні ідеї адміністративного права та процесу.

3. Теоретичні та практичні проблеми розвитку конституційного права.

4. Становлення та тенденції сучасного розвитку цивільного права.

5. Сучасний стан і перспективи розвитку сімейного права.

6. Актуальні проблеми міжнародного сімейного права.

7. Перспективи розвитку науки господарського права.

8. Сучасний стан правового регулювання господарської діяльності.

9. Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення.

10. Актуальні питання розвитку аграрного, екологічного і земельного права.

11. Проблеми науки кримінального права та їх вирішення у законотворчій та правозастосовній діяльності.

12. Перспективні напрями розвитку предмета регулювання кримінального процесуального права.

13. Сучасні виклики та актуальні проблеми судоустрою, прокуратури, адвокатури.

14. Проблеми та перспективи розвитку міжнародного права.

15. Філософія права в системі сучасної юридичної освіти та практики.

 

Вимоги до оформлення підрозділів монографії

– підрозділ монографії подається українською, російською або англійською мовою;

 підрозділ монографії має бути цілісним матеріалом наукового змісту, що включає результати оригінальних досліджень автора;

 обсяг підрозділу монографії не менше 1,5 авт. арк., що дорівнює 60 000 символів з пробілами (орієнтовно 30 стор.); формат А4 через 1,5 інтервал; шрифт Times New Roman, розмір 14; поля з усіх сторін – 20 мм;

 посилання на літературу в тексті слід давати в квадратних дужках, наприклад, [2, с. 25; 5, с. 33], в яких перша цифра вказує порядковий номер джерела в списку літератури, а друга – відповідну сторінку в цьому джерелі; одне джерело (без сторінок) відокремлюється від іншого крапкою з комою [3; 4; 6; 8; 12; 15].

 

Загальна структура підрозділу монографії

– прізвище та ініціали автора підрозділу монографії; науковий ступінь і вчене звання, посада, місце роботи (кожен співавтор з нового рядка); місто автора (-ів); назва підрозділу монографії; анотація 7–10 речень мовою підрозділу монографії (зазначити проблематику та результати дослідження);

– матеріал повинен мати наступну структуру: короткий вступ (1–2 сторінки), 2–3 рівнозначних за обсягом параграфи і висновки (1 сторінка);

– список використаних джерел розміщується після підрозділу монографії у порядку згадування або у алфавітному порядку і оформляється у відповідності вимог міждержавного стандарту ДСТУ 8302:2015.

 

Відшкодування витрат за верстку, друк і поштову відправку колективної монографії складає 1000 гривень за 1,5 авт. арк. (орієнтовно 30 стор.). Якщо підрозділ монографії більше зазначеного обсягу, вартість кожної додаткової сторінки – 120 гривень. Реквізити для сплати будуть надіслані авторам після прийняття підрозділу монографії до публікації.

 

Заповнити заявку можна за посиланням.

Завантажити інформаційний лист

 

Контакти

Запорізький національний університет

Юридичний факультет

Адреса: пр. Соборний 74, м. Запоріжжя, Україна, 69063

Офійний веб-сайт: www.znu.edu.ua

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  

Контактний номер: +38 (066) 535 76 87